De alternatieve Nobelprijs gaat naar de man die een manier gevonden heeft om zelfs in de woestijn bomen te laten groeien

door Skip

14 Oktober 2018

De alternatieve Nobelprijs gaat naar de man die een manier gevonden heeft om zelfs in de woestijn bomen te laten groeien
Advertisement

Heb je wel eens iets gehoord over de alternatieve Nobelprijs? Deze prijs, de naam zegt het al, is anders dan de hoogste onderscheiding die wordt uitgereikt aan degenen die een bijdrage hebben geleverd die de mensheid de meeste voordelen bracht. Maar deze prijs is er echter niet minder om en krijgen mensen met deze prijs erkenning voor de oplossingen die ze hebben bedacht voor de meest dringende maatschappelijke en milieugerelateerde problemen in de wereld.

De Right Livelyhoood Award, de officiële naam van de quasi Nobelprijs dus, is toegewezen aan de Australische landbouwdeskundige Tony Rinaudo. Het is hem gelukt om tegen lage prijs zelfs in Afrikaanse woestijngebieden bomen te laten groeien. 

via rightlivelihoodaward.org

Advertisement

Ver weg van de schijnwerpers redt Tony Rinaudo al twintig jaar gebieden in Afrika van het oprukkende zand en van ontbossing en lukt het hem om zelfs in woestijngebieden bomen weer te laten groeien. Vanaf het begin van zijn verblijf in Niger, het centrum van zijn activiteiten, heeft hij meer dan 200 miljoen bomen geplant en dientengevolge minstens 2,5 miljoen inwoners gered. 

Advertisement

Hoe steekt de techniek van Rinaudo precies in elkaar? Hij begon, zoals iedereen dat doet, boeren te helpen gewassen te verbouwen en hen de juiste methoden te leren. Toen de resultaten tegenvielen, zag hij in dat ze zo op deze manier niet van een grote verbetering konden profiteren.

Rinaudo begon te denken dat het niet alleen de verwoestijning en de ontbossing was waardoor de volkeren het dreigden niet te overleven maar vanwege een gewoonte die ze hadden. Boomwortels werden zo in stukjes gemaakt en die na het zagen werden gedroogd (door de zon) zodat er vuur kon worden gestookt dat nodig was voor dagelijks bezigheden. 

De wortels waren echter niet helemaal droog. Rinaudo merkte echter op dat uit deze wortels snel nieuwe bomen konden laten groeien mits goed onderhouden. Rinaudo heeft het over een volwaardig bos waar de bomen alleen maar hoeven te worden onderhouden.

De kern van zijn vernieuwende activiteiten was om de gewoonten van mensen te veranderen. Dus nu brengen nog 22 andere landen in Afrika zijn technieken in de praktijk. 

Wat hem de alternatieve Nobelprijs opleverde waren de kosten: slechts 20 dollar per hectare! 

Advertisement