Eindelijk weten we wat mariene organismen heeft uitgeroeid in de ergste uitsterving van de geschiedenis

Janine image
door Janine

08 Maart 2019

Eindelijk weten we wat mariene organismen heeft uitgeroeid in de ergste uitsterving van de geschiedenis
Advertisement

Onze planeet heeft zijn apocalyps al gekend lang voordat de mens zijn eerste voet op aarde zette. Dit gebeurde meer dan 250 miljoen jaar geleden, in de Perm-Trias-periode. In deze periode, die wetenschappers de "Massale uitsterving" of "de Grote Dood" noemden, werd ongeveer 76% van de gewervelde terrestrische soorten en meer dan 95% van de mariene soorten, zoals de trilobiet, vernietigd.

via eurekalert.org

Advertisement
Eindelijk weten we wat mariene organismen heeft uitgeroeid in de ergste uitsterving van de geschiedenis - 1

Het was de Siberische vulkanische activiteit die de atmosfeer van de aarde heeft verstoord: de opeenvolgende uitbarstingen zorgden voor een uitstoot van onberekenbaar materiaal; de as omsloot de aarde volledig, blokkeerde de zonnestralen, verdunde de ozon en startte een lange reeks zure regens. Dit alles resulteerde in een onevenredige toename van de temperatuur op aarde. De wetenschappers beweren dat deze veranderingen het metabolisme van zeedieren versnelden, waardoor hun zuurstofbehoefte moest worden verhoogd. Aan het einde van het proces, dat ongeveer 700 duizend jaar duurde, stikten de zeedieren, omdat de zuurstoftvoorraden van de zee verdreven waren.

Een team van wetenschappers, gecoördineerd door Justin Penn, een onderzoeker aan de Oceanografische School van de Universiteit van Washington, heeft computersimulaties uitgewerkt van de veranderingen die op Aarde plaatsvonden tijdens de periode van de Grote Dood. Vóór de Perm-Trias-periode presenteerde de atmosfeer van de aarde een chemische samenstelling die vergelijkbaar is met die van vandaag. Er werd ontdekt dat de Siberische vulkanische activiteiten leidden tot een toename van de aardse temperatuur van meer dan 11° en dat dit een afname van de aardse en mariene zuurstof veroorzaakte.

Advertisement
Ra'ike/Wikimedia

Ra'ike/Wikimedia


Tijdens de simulaties, hebben de onderzoekers de gegevens van 61 momenteel bestaande mariene soorten in de computer ingevoerd. Het was een ramp: alle mariene soorten die in de breedtegraden ver van de equatoriale zone leefden, stierven na een paar jaar uit, terwijl de andere soorten steeds meer naar de twee polen emigreerden op zoek naar aangename leefgebieden. Bij het uitvoeren van de simulaties bleek dat de dood ook bij andere soorten zou voorkomen.

publicdomainpictures.net

publicdomainpictures.net

Penn verklaarde dat het experiment erg belangrijk is, niet alleen omdat het toeliet om te verduidelijken wat er gebeurde tijdens de Perm-Trias-periode, maar vooral omdat het een significante weergave is van wat de aarde tegemoet zal gaan als de mens niet meteen een rem op vervuiling zet. In feite is de temperatuur van onze planeet in slechts 130 jaar met 0,8° gestegen. De onderzoekers veronderstelden dat we niet later dan 2300 tegenover een nieuwe Grote Dood zouden kunnen komen te staan.

Menselijke vervuiling leidt het ecosysteem van de aarde tot vernietiging. In minder dan 500 jaar zouden de temperaturen ondraaglijk kunnen worden voor bijna alle bestaande soorten, inclusief de mens. Is het echt de bedoeling om op deze voet verder te gaan?

Advertisement