Opwarming van de aarde, gemiddelde temperaturen overschrijden voor het eerst de limiet

Janine image
door Janine

24 November 2023

Opwarming van de aarde, gemiddelde temperaturen overschrijden voor het eerst de limiet
Advertisement

Nieuwe gegevens over de mondiale temperaturen hebben experts gealarmeerd: er is een grens overschreden die onze planeet in een staat van paraatheid heeft gebracht. Laten we samen ontdekken wat er kan gebeuren en wat de toekomstige voorspellingen zijn.

De mondiale temperaturen hebben de limietdrempel met 2° overschreden

De mondiale temperaturen hebben de limietdrempel met 2° overschreden

Pexels

Inmiddels kennen we allemaal de gevolgen van de opwarming van de aarde: we hebben gesproken over het voortschrijdende en op dit moment onstuitbare smelten van West-Antarctica en de potentiële sociale ineenstorting die tegen 2100 wordt geschat, en die we waarschijnlijk niet uit de eerste hand zullen meemaken. De effecten van dit proces zijn echter al duidelijk en hebben zich gemanifesteerd in talrijke natuurrampen, zoals branden, die geen tekenen van afname vertonen. Het laatste zorgwekkende nieuws in dit verband dateert van vrijdag 17 november 2023, toen de temperaturen op onze planeet een verdachte piek bereikten: voor het eerst werd een niveau bereikt dat ruim twee graden hoger ligt dan de mondiale drempel die als veilig wordt beschouwd.

Het gaat om een beperkte tijd, maar het was genoeg om wetenschappers over de hele wereld te waarschuwen: het overschrijden van de maximale klimaatlimiet betekent mogelijk verwoestende gevolgen. Uit gegevens bleek dat de temperatuur op aarde ruim 2 graden Celsius boven normaal lag, een gebeurtenis die niet meer is voorgekomen sinds de mens fossiele brandstoffen begon te gebruiken. Ondanks de belofte die is gedaan om de opwarming van de aarde te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, is dit volgens de huidige rapporten wellicht niet voldoende. Dit zou echter worden bevestigd als de temperatuurlimiet langdurig en consequent zou worden overschreden, maar deze episode vertegenwoordigt nog steeds een alarmsignaal dat niet mag worden onderschat.

Advertisement

De mondiale temperatuur is nog nooit zo hoog geweest sinds de pre-industriële periode

Wat zeker is, is dat de warmte van onze planeet nieuwe scenario's opent: het feit dat klimaatschommelingen, die dagelijks worden gevolgd en al tientallen jaren voortdurend toenemen, de grens hebben overschreden die als gevaarlijk wordt beschouwd, is een feit dat niet kan worden onderschat. Na vele maanden van overmatige warmte vergeleken met de norm is de limiet overschreden en rijzen onvermijdelijk de vragen over wat er vanaf nu zou kunnen gebeuren. Hoeveel zullen de graden vanaf nu toenemen en hoe snel?

Samantha Burgess van de Copernicus Climate Change Service schreef op haar X-account: “Er kan in 2023 weer een ongewenst temperatuurrecord zijn gevestigd. Volgens een voorlopige schatting bedroeg de mondiale gemiddelde oppervlaktetemperatuur op 17 november voor het eerst meer dan 2 °C boven het pre-industriële niveau", wat aangeeft dat deze hoger is dan het gemiddelde voor de periode van 1991 tot 2020. Gezien de omvang van de opwarming veroorzaakt door menselijke activiteiten, betekent dit dat de gemiddelde temperatuur op aarde op 17 november 2,06°C hoger was dan de pre-industriële referentieperiode, dat wil zeggen 1850-1900.

Deskundigen hopen dat dit een geïsoleerde en voorbijgaande episode is, ook al is het een uiterst zorgwekkend teken. Het doel van het Akkoord van Parijs is om de gemiddelde temperatuur op aarde 2° lager te houden dan die van de pre-industriële periode en om in te grijpen om de klimaatverhoging te beperken tot 1,5°.

Klimaatrecord gebroken, wat gaat er gebeuren?

Klimaatrecord gebroken, wat gaat er gebeuren?

Pixabay

Met deze uitgangspunten zou 2024 zelfs warmer kunnen zijn dan 2023, ook omdat ons klimaat in de fase van El Niño is beland, waardoor er meer oceanische warmte in de atmosfeer komt. Volgens het meest recente rapport van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, wordt echter geschat dat de gemiddelde mondiale temperatuur pas begin 2030 de niveaus van 1,5°C zal overschrijden. Om deze toekomstscenario’s te vermijden moeten de volgende emissies in ieder geval onder de 220 gigaton kooldioxide worden gebracht: een missie die praktisch onmogelijk is, als we bedenken dat de mondiale uitstoot elk jaar zo'n veertig gigaton bedraagt.

Klimaatwetenschapper Zeke Hausfather zei: “Ik denk dat hoewel we een dag boven de 2°C (of 1,5°C) niet moeten overschatten, dit nog steeds een verrassend teken is van het niveau van extreme temperaturen op aarde die we in 2023 ervaren." Sinds juli is er daarom sprake van een plotselinge en constante stijging, zoals blijkt uit gegevens van Copernicus. Vóór 17 november hadden wetenschappers echter al vastgesteld dat 2023 het warmste jaar in 125.000 jaar zou zijn, en zelfs het verzengende 2016 zou overtreffen. Paleoklimaatgegevens hebben aangetoond dat de planeet nog nooit zo warm is geweest en dat de snelle temperatuurstijging ongekend is.

Wat gaat er de komende maanden en jaren gebeuren? Zal de piek echt een geïsoleerde episode zijn of zullen de temperaturen de limietdrempel blijven overschrijden?

Advertisement