Nu zijn er ook “plastic rotsen” die kunnen vervuilen: een nieuw fenomeen ontdekt door onderzoekers

Janine image
door Janine

10 Januari 2024

Nu zijn er ook “plastic rotsen” die kunnen vervuilen: een nieuw fenomeen ontdekt door onderzoekers
Advertisement

Misschien is een van de belangrijkste kenmerken van mensen hun vermogen om zichzelf en het milieu schade toe te brengen. We hebben hier al eeuwenlang het bewijs van, en helaas hebben we enkele zeer recente bevestigingen. Een recent onderzoek heeft namelijk plasticrust ontdekt, oftewel laagjes plastic in het gesteente, een nieuwe vorm van vervuiling die nog nooit eerder is gezien. En die het risico lopen de uitdagingen van de moderne ecologie ingewikkelder te maken.

Wat is plasticrust en waarom is het een probleem

Wat is plasticrust en waarom is het een probleem

Gestoso et al./ Science of the Total Environment

De aanwezigheid van plastic in het milieu, waar het niet zou moeten zijn, is helaas voor iedereen zichtbaar. We praten al tientallen jaren over plastic- en microplasticvervuiling, en de hoeveelheden zijn zo hoog dat er “eilanden” van plastic in onze oceanen drijven. Aan dit sombere beeld wordt nog plasticrust toegevoegd, dat op het Portugese eiland Madeira verscheen.

Zoals opgemerkt door het team van onderzoekers dat het heeft geanalyseerd, is plasticrust een soort plastic korst die het gesteente bedekken. Een soort kauwgom die aan de stoep blijft plakken en niet meer te verwijderen is. Tot nu toe was een dergelijk fenomeen nog nooit eerder aangetroffen en sinds de eerste waarneming in 2016 zijn de detecties toegenomen.

Advertisement

Waar komt plasticrust vandaan en wat zijn de gevaren ervan

Waar komt plasticrust vandaan en wat zijn de gevaren ervan

Hcirllej/Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0 DEED

Na analyse van enkele monsters plasticrust ontdekten de onderzoekers ook welk type plastic achter het fenomeen zit. Dit zou polyethyleen zijn, dat veel wordt gebruikt in wegwerpverpakkingen en voedselbakjes. Dit aspect legt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de industrie en de grootschalige georganiseerde distributie, maar ook bij de individuele keuzes van individuele consumenten.

En op zichzelf brengt plasticrust directe risico's met zich mee, juist vanwege de manier waarop het zich aan rotsen bindt en daarmee biologische afzettingen vervangt. Als deze laatste van fundamenteel belang zijn voor mariene organismen zoals zeepokken en zeeslakken, kunnen we dan ook hetzelfde zeggen voor plastic? Tegelijkertijd klinkt het simpelweg zeggen dat we niet weten welke effecten de inname van microplastics kan hebben voor deze organismen, als een excuus.

Wat zijn de gevolgen van plasticrust voor de planeet, en daarbuiten

Wat zijn de gevolgen van plasticrust voor de planeet, en daarbuiten

Gestoso et al./ Science of the Total Environment

We weten dat de inname van microplastics bij vissen spijsverteringsobstructies veroorzaakt en verontreinigende stoffen in hun lichaam introduceert. Bovendien moeten we ook in dit geval rekening houden met de omvang van het probleem, met een enorme hoeveelheid plastic en microplastics die op aarde, in de zeeën en nu zelfs op de rotsen worden aangetroffen.

Als plasticrust alarm zaait over de impact van menselijke activiteiten op het geologische archief, moet nog worden begrepen of dit fenomeen zich al naar andere delen van de wereld heeft verspreid. Kortom, de mens wordt ook bepaald door zijn vermogen om zijn omgeving te veranderen. Misschien heeft hij dat de afgelopen decennia iets te veel gedaan, wat heeft geleid tot gevolgen die moeilijk te voorspellen en vooral moeilijk te beheren zijn.

Advertisement