We zullen binnen vijftig jaar in recordaantallen sterven door hittegolven: hier het eerste onderzoek op globaal niveau

door Skip

07 Augustus 2018

We zullen binnen vijftig jaar in recordaantallen sterven door hittegolven: hier het eerste onderzoek op globaal niveau
Advertisement

Volgens de nieuwste onderzoeken en schattingen is de kans groot dat hittegolven zoals deze die Europa dit jaar heeft getroffen, steeds vaker voorkomen en dat ze warmer zullen zijn. Ze zullen het sterftecijfer aanzienlijk gaan beïnvloeden in minder dan 50 jaar: in enkele subtropische landen is het mogelijk dat het sterftecijfer er tien tot twintig keer zo hoog zal zijn. Is dit lot onvermijdelijk of zijn er oplossingen?

Advertisement
bchai/Pixabay.com

bchai/Pixabay.com

De jongste onderzoeken op milieuvlak laten geen rooskleurig toekomstbeeld zien voor heel de wereld. De uitzonderlijke temperaturen die zijn waargenomen in heel Europa en de wereld zouden juist helemaal geen uitzonderlijk feit wezen, maar iets dat zich gaat herhalen in de komende jaren. Door de stijgende temperaturen worden de gezondheidsrisico's steeds groter, in die mate dat ze voor meerdere sterfgevallen zullen zorgen in de warmste perioden.

En het is juist de index van het aantal sterfgevallen door de warmte die we in de gaten moeten houden. Expert Antonio Gasparrini van de London School of Hygiene & Tropical Medicine heeft samen met een internationaal onderzoeksteam geprobeerd het probleem in kaart te brengen. Door een database bij te houden van temperaturen en van aan warmte gerelateerde sterfgevallen in de periode van 1984 tot 2015, in ongeveer 412 gemeenten in de wereld, en door een schatting te maken van het sterftecijfer vanaf 1977 tot aan nu, zijn ze tot een conclusie gekomen.

Advertisement
pxhere

pxhere

In de berekening van het sterftecijfer voor iedereen zijn verschillende scenario's gebruikt als variant, en de resultaten zijn zeer omvangrijk en zorgelijk. Volgens dit onderzoek zouden subtropische landen, Australië en enkele Amerikaanse staten het meeste gevaar lopen. Voor Colombia is voorzien dat binnen amper 50 jaar de temperaturen zo hoog worden dat het sterftecijfer dertig keer zo hoog wordt als nu. In Brazilië en de Filipijnen is dat tien tot twintig keer zo hoog.

Je zou het misschien niet zeggen, maar er is goed nieuws en een oplossing die op zijn minst gedeeltelijk de slopende gevolgen van de opwarming van de aarde zou kunnen afzwakken. Deze oplossing moet echter wel door heel de wereld worden toegepast.

Chris_LeBoutillier/Pixabay.com

Chris_LeBoutillier/Pixabay.com

De oplossing van dit alles zou hem zitten in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen zoals dat omschreven staat in het klimaatakkoord van Parijs, deze strategieën zouden de gevolgen voor de temperaturen aanzienlijk worden verkleind. Ondanks dat de meeste landen besluiten zich grotendeels te houden aan dit protocol, lopen enkele landen het gevaar dat toch het aantal doden door de hitte zich er verdubbelt. Dit onderwerp, dat elk land in de wereld aangaat, is nooit gezamenlijk het hoofd geboden. Sommige landen, onder meer de ontwikkelingslanden en de landen waar de verschillen tussen arm en rijk heel groot zijn, zullen minder geneigd zijn deze normen te handhaven.

In landen als China zou het door de hittegolven waar ze ook mee moeten dealen, zo warm kunnen worden dat sommige gebieden daarom volledig onbewoonbaar worden. Zoals bijvoorbeeld de laagvlaktes in het noorden van China, waar miljoenen mensen wonen.

Niet bepaald een geruststellende situatie om naar uit te kijken, die ernstiger gaat worden als er niet meteen een oplossing wordt gezocht. Het is te hopen dat alle landen tot een akkoord komen, maar we mogen niet vergeten dat wij in ons eentje met kleine trucs ook kunnen bijdragen aan het doel.

Advertisement