De Spix' ara, de vogel die beroemd werd door de Disneyfilm "Rio" is niet meer

door Skip

06 September 2018

De Spix' ara, de vogel die beroemd werd door de Disneyfilm "Rio" is niet meer
Advertisement

Akelig nieuws uit de natuurwereld... de Spix' ara is uitgestorven. En nogmaals is de mens een van de verantwoordelijken. De schitterende blauwe papegaai is een internationale ster geworden dankzij de succesvolle animatiefilm "Rio".

BirdLife International bevestigt het nieuws, een overheidsonafhankelijk internationaal consortium dat zich inzet voor het behoud van vogels.`De aankondiging komt na de publicatie van een onderzoek op ScienceDirect, dat ongeacht het resultaat, "als inspiratie moet dienen voor het verdubbelen van de inzet om verder uitsterven te voorkomen."

Daderot/wikimedia

Daderot/wikimedia

Stuart H.M.Butchart bevestigt het nieuws, hoofdwetenschapper van BirdLife International. Hij stond aan het hoof van de groep onderzoekers die de studie hebben gedaan.

"Uitsterven gaat door en het tempo daarvan gaat omhoog," waarschuwt Butchart. "Historisch gezien gaat het bij 90% van de vogels die uitsterven om kleine populaties op afgelegen eilanden. Het bewijs dat we hebben laat zien dat er een toenemende uitstervingsgolf is die zich verspreidt over het continent doordat er aan habitat wordt ingeleverd, door afwatering, niet duurzame ontbossing en landbouwgrond." 

Van de acht vogels waarvan net is ontdekt dat ze zijn uitgestorven, kwamen er vier soorten aan hun einde in Brazilië, waar ook de Spix' ara vandaan kwam.

Ondanks de pogingen die werden gedaan om deze soort te behouden, is deze 55 tot 57 centimeter grote papegaai, beroemd om zijn verenkleed met rijke kleurvariaties, met name uitgestorven door de jacht en ontbossing.

Advertisement
Blue Sky Studios

Blue Sky Studios

De Spix' ara, werden 150 jaar lang verhandeld voordat er in het wild levende populaties werden ontdekt. In 1985 werden er drie soorten Spix' ara gevonden in het Amazoneregenwoud: twee werden illegaal gevangen en pogingen om de derde te fokken mislukten. De laatste keer dat de Spix' ara is gezien in de natuur was in 2000.

Het verhaal van de Spix' ara moet een les zijn volgens Butchart: "Als een aantal van deze soorten zijn verdwenen, dan moeten we de middelen die we hebben in gaan zetten voor de soorten die nog over zijn."

Er is in ditzelfde onderzoek, aangaande dit onderwerp, een nieuwe schatting gemaakt van de 51 26.000 soorten die het meest bedreigd worden en die op de rode lijst staan van de IUCN, de internationale natuurbescherming. Voor die schatting is er gebruik gemaakt van een nieuwe statistiekmethode waarmee de inzet qua onderzoek kan worden gemeten als ook de authenticiteit van de waarnemingen van soorten die zich op het randje van uitsterven bevinden, en moet het verzette werk op deze vlakken er preciezer en efficiënter op worden.

Cyanopsitta/Wikimedia

Cyanopsitta/Wikimedia

We hopen dus dat door dit onderzoek en doordat mensen opnieuw gaan beseffen hoe belangrijk biodiversiteit is, uitsterven van nog meer diersoorten kan worden voorkomen.

Advertisement