Door bulldozers van een bouwbedrijf komt er een kar tevoorschijn uit de IJzertijd met paarden en al

door Skip

11 Oktober 2018

Door bulldozers van een bouwbedrijf komt er een kar tevoorschijn uit de IJzertijd met paarden en al
Advertisement

Tijdens de bouw van een wooncomplex in Pocklington in het Engelse Yorkshire zijn bouwvakkers (en later archeologen ter plekke) gestuit op een interessant stuk geschiedenis. Uit de grond kwam een rijtuig tevoorschijn uit de IJzertijd, met de paarden erbij.

Met de opgravingen, waarmee is begonnen in oktober 2018, wordt er geprobeerd een antwoord te vinden op de vele vragen die om de vondst cirkelen. Het lijkt erop dat het gaat om een grafritueel dat typisch eigen is van de Arras-cultuur, een volk dat afstamt van Keltische stammen die zich halverwege de IJzertijd verspreidden.

Advertisement
Paul Harrop

Paul Harrop

De vondsten, waar uit een eerste analyse ook menselijke resten bij zouden zitten, zouden dateren uit ommenabij het jaar 500 voor Christus. Als je in die periode een kar bezat dan was dat een teken dat je tot een hoge sociale rang behoorde. Andere vondsten hebben bevestigd dat er de gewoonte was om de overledene voor zijn reis de kar "ter beschikking" te stellen. Er zijn uiteenlopende grafvondsten te zien in het British Museum, hoewel karren doorgaans nagenoeg in losse onderdelen werden begraven.

Advertisement
Door bulldozers van een bouwbedrijf komt er een kar tevoorschijn uit de IJzertijd met paarden en al - 2
Ealdgyth/Wikimedia

Ealdgyth/Wikimedia

Wat deze vondst betreft zorgt het feit dat er paarden bij zitten wel voor de meeste verwarring. Andere vondsten die in de omgeving zijn gedaan bestaan uit persoonlijke eigendommen zoals zwaarden, serviesgoed, schilden, broches en lansen. Dat zijn allemaal dingen die je traditioneel gezien verwacht te zien bij een archeologische vindplaats met graven. Maar waarom ook de paarden begraven? Waren zij misschien allemaal omgekomen tijdens een schermutseling?

G.Garitan/Wikipedia

G.Garitan/Wikipedia

De onderzoeken die hierna volgen, zoals onder meer DNA-onderzoek, zijn nodig om helder te krijgen waar de vondsten vandaan komen en om ze in verband te brengen met de andere gemeenschappen die zijn opgegraven in de regio. Op dit moment kunnen we alleen maar kijken naar de boeiende afbeelding van deze kar, die nagenoeg intact is gebleven en die na duizenden jaren nog iets kan zeggen over de heldendaden van zijn moedige eigenaar.

Advertisement