Zoutwatervissen zouden mogelijk al kunnen uitsterven in 2048 zegt een groep van experts

door Skip

10 Januari 2019

Zoutwatervissen zouden mogelijk al kunnen uitsterven in 2048 zegt een groep van experts
Advertisement

In het kader van een onderzoek gedaan door doctor Boris Worm, verbonden aan de Universiteit van Halifax in Nuova Scotia en gesteund door zijn collega's van ecologie en economie in Engelse, Zweedse en Panamese onderzoekscentra, is er geprobeerd om uit te zoeken waartoe het rampzalige verlies aan biodiversiteit in oceanen toe kan leiden, dat ogenschijnlijk niet te stoppen is.

Het resultaat van hun onderzoeken was zo ontzettend schrikken en overduidelijk dat ook zij verbaasd waren. Volgens hun berekeningen zal de fauna in zee in het huidige tempo van vernietiging, in 2048 compleet zijn verdwenen.

Een van de voornaamste dingen waardoor deze ontmoedigende toekomstvisie is ontstaan zijn de vernietiging van natuurlijke habitats, niet-duurzame visserij, vervuiling en temperatuurstijgingen in de oceaan.

Advertisement
photolib.noaa.gov

photolib.noaa.gov

De onderzoekers hebben de gegevens van 32 verschillende onderzoeken geanalyseerd waar de focus lag op ecosystemen in zee. Daarnaast hebben ze de geschiedenis doorlopen van 12 kustregio's, in heel de wereld, van de afgelopen duizend jaar. Onder meer de kusten van Californië, de Adriatische Zee, de Baltische Zee en de Noordzee. Daarna hebben ze vissersactiviteit onderzocht in 64 grote ecosystemen in zee en hebben ze tenslotte de mate van herstel gemeten van 48 beschermde zeegebieden in de wereld.

Uit hun onderoeken kwam naar voren dat biodiversiteit van fundamenteel belang is voor het leven in oceanen. Met andere woorden, iedere soort is belangrijk voor de overleving van een andere soort, ook al lijkt er onderling geen verbinding te zijn tussen hen.

Advertisement
coastguard

coastguard

De onderzoekers schrokken van het tempo waarin dit proces zich voltrekt toen ze de geschiedenis onderzochten. Enkele soorten waren zelfs met 90% afgenomen in slechts een paar jaar, waardoor ook alle dieren die zich hogerop in de voedselketen bevinden, in gevaar komen.

Het totaal ineenstorten van de fauna in oceanen zal waarschijnlijk een enorme impact hebben op ons leven, niet alleen omdat er dan geen vis meer is voor miljoenen mensen die hiermee hun brood verdienen, maar ook omdat organismen in water gifstoffen filteren. Bovendien vangen deze organismen dankzij fytoplankton een grote hoeveelheid CO2 uit de lucht op.

Op dit moment is ongeveer 1% van de zee in feite beschermd. De rest is overgeleverd aan de meest ongecontroleerde exploitatie en lijkt niemand er zorg voor te dragen. De fauna in zeeën neemt dramatisch af en zal er snel het vermogen om te herstellen er niet meer zijn. Dit is niet iets dat ergens in een vage toekomst zal gebeuren, het is iets dat nu al speelt waar we bij staan.

Unsplash

Unsplash

Advertisement