Maakt geld echt gelukkig? Een studie zegt van wel

Janine image
door Janine

06 Februari 2022

Maakt geld echt gelukkig? Een studie zegt van wel
Advertisement

Is er een verband tussen geld en rijkdom? Er zijn mensen die beweren dat geld geen geluk brengt, ondanks het feit dat het veel problemen kan oplossen. Wetenschappers hebben zichzelf deze vraag ook gesteld, en in 2018 is er een studie uitgevoerd, die beweerde dat geld gelukkig maakt, maar slechts tot op zekere hoogte, wat overeenkomt met een jaarinkomen van $60-75.000. Vanaf dit inkomen stabiliseert het geluk en is een stijging van de inkomsten niet gekoppeld aan een toename van het emotionele welzijn. Een onderzoeker, Matthew A. Killingsworth genaamd, besloot het experiment te herhalen om te zien of de resultaten sindsdien zijn veranderd.

via National Academy of Science

Advertisement
Unsplash

Unsplash

De onderzoeker stelde zichzelf een paar vragen: is een hoger inkomen geassocieerd met meer welzijn? Heeft inkomen ook invloed op hoe mensen zich op een bepaald moment voelen? Het onderzoek evalueerde de gegevens over inkomen en geluk dankzij een applicatie. 33.391 volwassenen die in de Verenigde Staten werkten, waren hierbij betrokken. De deelnemers werd vervolgens gevraagd om het geluk van een bepaalde periode te beoordelen. Dankzij de applicatie beantwoordden de deelnemers de vragen "hoe voel je je nu?" en "hoe tevreden ben je met je leven?". De analyse vergeleek vervolgens de antwoorden op deze vragen met inkomensniveaus.

Advertisement
Unsplash

Unsplash

Wat kwam er uit het onderzoek naar voren? Dat de relatie tussen inkomen en geluksniveaus lineair was en evenredig met zowel algemene tevredenheid met het leven als geluk gedurende de dag. Vervolgens probeerde de onderzoeker de relatie tussen inkomen, welzijn en tevredenheid met het leven te verklaren. "Een mogelijkheid is dat mensen geld uitgeven om het lijden te verminderen en het plezier te vergroten, en dat wat extra dollars verschillend worden gebruikt voor deze doelen, afhankelijk van hun inkomen." De onderzoeker voegde eraan toe dat hoe meer geld we hebben - en dus hoe hoger ons inkomen - hoe gelukkiger we zijn, omdat we het vermogen hebben om geld uit te geven om lijden te verlichten. De onderzoeker richtte zich echter op een heel belangrijk aspect: hogere inkomens worden niet geassocieerd met meer tevredenheid met het leven in het algemeen, maar alleen met tijdelijk geluk, dat wil zeggen gekoppeld aan de vraag "hoe voel je je nu?".

De onderzoeker concludeert: "Hoewel er een punt kan zijn waarboven geld zijn kracht verliest om het welzijn te verbeteren, suggereren de huidige bevindingen dat dat punt hoger kan zijn dan eerder werd gedacht."

Advertisement