Wiskundevraagstuk: voeg de ontbrekende symbolen toe om de vergelijking in orde te maken

door Skip

30 Augustus 2023

Wiskundevraagstuk: voeg de ontbrekende symbolen toe om de vergelijking in orde te maken
Advertisement

Mensen die wiskundequizzen doen, worden op de proef gesteld. Door raadsels te maken kunnen ze erachter komen hoe intelligent ze zijn. Mocht het ze lukken de oplossing te vinden dan is dat een enorme boost voor hun zelfvertrouwen. Breinbrekers houden het brein altijd scherp. Er zijn veel mensen die, zodra ze een test tegenkomen, geen tijd verdoen en hem meteen willen gaan oplossen.

Het eerste wat je moet doen is de opdracht lezen, dan komt het allerbelangrijkste aspect en dat is je concentreren. Nadenken over ieder miniem detail en doorgronden waarom je dit nodig hebt om tot de juiste uitkomst te komen. Haastige spoed is zelden goed.

Het geheim is om je niet te haasten, er lekker voor gaan zitten, kijken naar de test en dan uitvinden hoe je hem moet maken zodat je tot een conclusie kan komen. Stel jezelf op de proef. Kijk of jij een wiskundegenie bent.

Advertisement

Kan jij de vergelijking oplossen door de ontbrekende symbolen toe te voegen?

Kan jij de vergelijking oplossen door de ontbrekende symbolen toe te voegen?

Doorgaans wanneer je op wiskundevraagstukken stuit wordt er gevraagd of je een bewerking wilt afronden of dat je een element zodanig verplaatst zodat de bewerking klopt. In dit geval is het niet voldoende om de basisregels van algebra toe te passen, maar moet heel goed kijken naar het plaatje en nadenken over welke bewerkingen je moet uitvoeren. Het doel van deze quiz is om wiskundesymbolen toe te voegen op zo'n manier dat de vergelijking klopt. Dat is niet zo makkelijk als je misschien denkt. Je hebt dus mensen die willen laten zien dat ze slimmer zijn dan de rest en willen die alles in hun hoofd doen. Dan heb je mensen die weten dat ze het niet in hun hoofd kunnen doen en er pen en papier pakken om alles uit te schrijven op een blaadje. Dan zijn er ook nog mensen die een makkelijke weg nemen en een rekenmachine erbij pakken om er zeker van te zijn dat ze geen fouten maken.

Als je het niet is gelukt om tot een antwoord te komen, niet gevreesd, je zou ook nog jezelf met andere quizzen op de proef kunnen stellen. Dit keer krijg je het antwoord van ons.

Advertisement

De oplossing

De oplossing

In de vergelijking zijn alleen cijfers en een gelijkheidsteken opgenomen. Je moet dus gaan bedenken door welke bewerking de twee zevens en twee drieën aan elkaar koppelt waardoor de uitkomst 24 is. Aanvankelijk lijkt het misschien complex, maar gaandeweg terwijl je nadenkt kan het steeds meer gaan dagen welke symbolen nou de juiste uitkomst opleveren. Het geheim is om je niet te verkijken wanneer er getallen uitkomen met een komma. Dit zou je op een verkeerd been kunnen zetten, maar het is wel dé truc om de uitkomst te vinden.

De oplossing is:7 x [(3 / 7) + 3] = 24. Eerst moet je 3 door 7 delen, wat als resultaat 0,42857143 geeft. Tel dit op bij 3 en dan moet je alles vermenigvuldigen met 7.

Had jij het juiste antwoord gevonden?

Advertisement