Alleen al door naar de pupillen te kijken kun je ontdekken hoe intelligent iemand is, volgens een onderzoek

Janine image
door Janine

06 Maart 2024

Alleen al door naar de pupillen te kijken kun je ontdekken hoe intelligent iemand is, volgens een onderzoek
Advertisement

Volgens een onderzoek zit onze intelligentie verborgen in onze blik: de grootte van de pupil kan die onthullen. Dit is wat onderzoekers erover hebben ontdekt.

Advertisement

Grootte van de pupil en intelligentie

Grootte van de pupil en intelligentie

Pixabay

Als we in iemands ogen kijken, kunnen we veel over hem of haar te weten komen en wat hij of zij op dat moment denkt of voelt, zelfs als hij of zij liegt. Een onderzoek beweert echter dat we veel meer kunnen doen dan dat: door de pupillen te observeren, kunnen we zelfs informatie verzamelen over de intelligentie. Hoe? Volgens onderzoek aan het Georgia Institute of Technology in Atlanta is de grootte van de pupillen nauw verbonden met het IQ.

Volgens de bevindingen wijzen grotere pupillen op een hoger redeneervermogen, aandachtsniveau en geheugen. Het team bestaande uit Jason Tsukahara en Randall Engle wees er ook op dat deze hypothese is bevestigd door hun eerdere werk: de auteurs beweren dat simpelweg in de ogen van mensen kijken genoeg is om te bepalen wie er beter scoort op cognitieve functietests.

Advertisement

Grotere pupillen = hoger IQ? Het experiment

De correlatie tussen pupil en intelligentie werd voor het eerst waargenomen in de context van geheugenvaardigheid: verwijding van dit fundamentele deel van het menselijk oog werd geassocieerd met een inspanning van de geest om te onthouden. Nadat de onderzoekers er vijfhonderd personen tussen de 18 en 35 jaar bij hadden betrokken, maten ze de pupillen van de deelnemers met behulp van een eyetracker, die een computer en een camera gebruikt om licht vast te leggen dat door het hoornvlies en de pupil wordt gereflecteerd.

De diameter van de pupil kan variëren van twee tot acht millimeter. Om de gemiddelde pupilgrootte te bepalen, maten de auteurs de pupillen van de deelnemers in rust terwijl ze enkele minuten naar een leeg scherm keken. Vervolgens onderwierpen ze de proefpersonen aan tests om verschillende cognitieve vaardigheden te beoordelen, waaronder het oplossen van problemen door logisch redeneren (vloeiende intelligentie), het vermogen om de aandacht erbij te houden zonder afgeleid te worden en het vermogen om geleerde begrippen op de lange termijn te onthouden (werkgeheugencapaciteit).

Pupil verbonden aan intelligentie: een controversieel voorstel

Pupil verbonden aan intelligentie: een controversieel voorstel

Freepik

De resultaten concludeerden dat een grotere initiële pupilgrootte, onder de juiste lichtomstandigheden, correleerde met een meer ontwikkelde vloeibare intelligentie, evenals een betere aandachtscontrole en, in mindere mate, een hogere werkgeheugencapaciteit. Niet alleen dat, het team ontdekte ook dat de pupilgrootte de neiging heeft om te krimpen met de leeftijd. In feite blijken oudere mensen kleinere pupillen te hebben, hoewel bij het vergelijken van dezelfde leeftijdsgroep de gevonden verschillen op basis van cognitieve functies hetzelfde waren.

Volgens de auteurs kan het verband tussen de pupil en het IQ zijn oorsprong vinden in de hersenen, om precies te zijn in de locus coeruleus, een hersengebied dat betrokken is bij de synthese van noradrenaline, die het lichaam en de geest tot actie aanzet en de waargenomen cognitieve processen conditioneert. "Het helpt ook om een gezonde organisatie van hersenactiviteit te behouden, zodat verafgelegen hersengebieden kunnen samenwerken om uitdagende taken en doelen te bereiken”, schrijven de auteurs.

In rust hebben mensen met grotere pupillen "een grotere regulatie van de activiteit door de locus coeruleus", wat leidt tot hogere cognitieve prestaties. De conclusies van het onderzoek hebben echter controversiële reacties opgeroepen in de wetenschappelijke gemeenschap: niemand is in staat geweest om hun aanpak te reproduceren en andere methoden hebben zich uitsluitend gebaseerd op het geheugen, met uitsluiting van vloeibare intelligentie: zal verder onderzoek deze theorie bevestigen?

Advertisement