Het ISS gooide een enorme lading lege batterijen de ruimte in: nu is het teruggekeerd naar de aarde

Janine image
door Janine

15 Maart 2024

Het ISS gooide een enorme lading lege batterijen de ruimte in: nu is het teruggekeerd naar de aarde
Advertisement

De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden in de lage baan om de aarde. Natuurlijk zijn het internationale ruimtestation en satellieten van fundamenteel belang voor ons dagelijks leven: ze verzorgen de communicatie, monitoren het milieu en vervullen vele andere functies. Maar dit alles betekent ook dat er meer afval moet worden verwijderd, dat vaak weer op aarde terechtkomt, zoals onlangs gebeurde met de pallet EP-9-batterijen van het Internationale Ruimtestation.

Advertisement

Pallet batterijen van ISS in ongecontroleerde terugkeer

Pallet batterijen van ISS in ongecontroleerde terugkeer

NASA

De toename van lanceringen naar LEO, oftewel Low Earth Orbit, heeft geleid tot de behoefte aan een beter beheer van ruimteafval. Zowel satellietmissies als bemande missies lopen geen hoog risico om in contact te komen met brokstukken, maar kunnen wel leiden tot het ontstaan van nieuw afval dat vervolgens moet worden afgevoerd. Tot deze groep behoort de pallet met gebruikte batterijen uit het internationale ruimtestation, bekend als Exposed Pallet 9, of EP-9.

Dit zijn batterijen die de afgelopen jaren zijn gebruikt door het ISS en door astronauten aan boord van het ruimtestation. De pallet waarin ze zijn geplaatst weegt ongeveer 2,6 ton en is bijzonder resistent. Het heeft echter geen eigen voortstuwingssysteem: als het eenmaal vrijgelaten is, kan het niet van baan veranderen of een veilige terugkeer proberen. Hoe vindt de ongecontroleerde terugkeer dan plaats?

Advertisement

Hoe keren de batterijen terug naar de aarde?

Hoe keren de batterijen terug naar de aarde?

NASA/Mike Hopkins

Kort gezegd, met bijzondere aandacht voor het beheren van het moment van vrijlating en het volgen van alle fasen van de ongecontroleerde terugkeer, van de baan tot het contact met de grond. Technisch gezien is het gebruikelijk om verouderde of niet langer benodigde apparatuur los te koppelen van het internationale ruimtestation. Desondanks hebben het gewicht van ruim 2 ton en de batterijinhoud de EP-9 tot een object gemaakt dat bijzondere aandacht verdient uit verschillende delen van de wereld. Tot kort voor de terugkeer is het namelijk uiterst moeilijk om met zekerheid te begrijpen waar de impact zal plaatsvinden en of de impact überhaupt zal optreden.

Hoewel het niet ongebruikelijk is dat het ISS afval naar de aarde laat vallen om het te verwijderen, was het de bedoeling dat de EP-9 batterijen gebruik zouden maken van het Japanse HTV transport. Dit was niet het geval, vanwege de trage verwijdering met deze procedure, dus werd het internationale ruimtestation gedwongen om de pallet met batterijen de ruimte in te lanceren. In afwachting van de terugkeer naar de aarde.

De batterijen keren drie jaar na vrijlating terug naar de aarde

De batterijen keren drie jaar na vrijlating terug naar de aarde

ESA

Het ISS liet de pallet EP-9 batterijen in maart 2021 vallen en er werd verwacht dat het maximaal vier jaar zou duren om de terugkeer te voltooien. Voorspellingen kwamen uit, zou je kunnen zeggen, want de procedure werd begin maart 2024 voltooid, precies drie jaar na de lancering. Het was de grootste vracht die ooit uit het internationale ruimtestation was losgelaten en daarom was het ook mogelijk om de vracht tijdens de terugkeer naar de aarde nauwkeurig te volgen. Een ongecontroleerde terugkeer dus, door het gebrek aan stuwraketten om zijn baan te bepalen, maar zeker geen blinde terugkeer.

Na de geleidelijke uitsluiting van gebieden zoals Italië en Slovenië, kwamen de EP-9 batterijen met succes terug op aarde in een gebied tussen Cancún en Cuba, in de Golf van Mexico. Hoewel het niet mogelijk is om er helemaal zeker van te zijn dat er geen brokstukken de grond hebben bereikt, is de kans op ongelukken extreem klein. Kortom, het waren niet zozeer de astronauten die zich van dit afval ontdeden als wel de atmosfeer van de aarde zelf.

Advertisement