Rockefeller Was Een Oliemagnaat... Nu Nemen Zijn Nazaten Een Historische Beslissing

door Skip

14 December 2016

Rockefeller Was Een Oliemagnaat... Nu Nemen Zijn Nazaten Een Historische Beslissing
Advertisement

In 1870 richtte John D. Rockefeller een oliemaatschappij op die zich in korte tijd in de belangrijkste industriesectoren een stempel wist te drukken en daarmee de eerste machtige multinational werd. De multinational werd in 1911 ontbonden door het Amerikaanse Hooggerechtshof omdat het bedrijf een illegaal soort monopolie had verkregen. Rockefeller werd een sleutelfiguur in de olie-industrie en staat nu bekend als een van de meest succesvolle mensen in de geschiedenis. Zijn nakomelingen hebben echter beslissingen genomen die ver afstaan van de ideeën die dit bedrijf groot maakten.

Wikimedia

Wikimedia

Het Rockelfeller Family Fund, dat sinds 1967 uit naam van de familie goede doelen steunt, besloten om niet meer te investeren in bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken die bijdragen aan het broeikaseffect. Het zou niet zo'n verrassend nieuws zijn geweest als het volgende niet zou zijn gezegd...

Advertisement
Wikimedia

Wikimedia

De woordvoerders van ExxonMobil die op politiek niveau betrokken zijn en gaan over milieuzaken, hebben aangegeven dat het bedrijf geen gebruik meer gaat maken van de fondsen uit het goede doelenfonds van de familie. ExxonMobil komt voort uit Standard Oil, het bedrijf dat door Rockefeller is opgericht. In het persbericht staat dat er geen logische reden meer is voor het bedrijf om koolwaterstofreserves aan te spreken en datgene wat daar nog van over is behouden moet worden, dat er gezocht moet worden naar alternatieven. Verder geeft het bedrijf aan dat het van grote nalatigheid zou getuigen als het niet zou onderstrepen dat bedrijven zoals ExxonMobil die dit schadelijke beleid blijven voeren, onverantwoord is. Het is evenmin onverantwoord dat zij vanaf de jaren tachtig verwarring hebben gezaaid onder de bevolking wat betreft informatie over klimaatverandering en tegelijkertijd miljoenen hebben uitgegeven aan de zoektocht van nieuwe manieren om het milieu uit te buiten. Tot zover het persbericht.

Het is een moedige maar noodzakelijke stap van het bedrijf.

Advertisement