Ze Was Even Slim Als Einstein, Maar Je Hebt Vast En Zeker Nooit Van Emmy Noether Gehoord

door Skip

21 Januari 2017

Ze Was Even Slim Als Einstein, Maar Je Hebt Vast En Zeker Nooit Van Emmy Noether Gehoord
Advertisement

Betiteld door Einstein als "het meest innovatieve wiskundige genie die de mensheid heeft mogen kennen sinds vrouwen naar de universiteit mochten," was deze dame in staat een bepaalde theorie over symmetrie in de natuur uit te werken, alsmede de universele behoudswetten, een theorie die door velen als even belangrijk wordt beschouwd als de relativiteitstheorie van Einstein. We hebben het over Emmy Noether.

Maar hoe komt het dat we nooit iets over gehoord hebben of over haar revolutionaire theorie, terwijl deze zo belangrijk is? Hier zijn de antwoorden...

Advertisement
Wikimedia

Wikimedia

Amalie Emmy Noether werd geboren op 23 maart 1882. Het was door haar ontzettend belangrijke theorie die maakte dat ze door iedereen ter wereld bewonderd kon worden. Deze theorie die als het relevantst wordt gezien op het vlak van theoretische natuurkunde. Hierdoor is het mogelijk om verbanden te leggen tussen de symmetrie die aanwezig is in de natuur en de universele behoudswetten: een theorie die onderdeel bleek te gaan maken van het fundament waarop de moderne natuurkunde is gebaseerd...

Advertisement
Wikimedia

Wikimedia

... maar hoe komt het dan dat zo weinigen van haar bestaan afweten? Om te beginnen ging ze niet de geschiedenis in op de manier zoals dat met Albert Einstein gebeurde, omdat zij een vrouw was! Het was niet per toeval dat zij besloot om vele werken te publiceren onder een mannelijk pseudoniem.

Wikimedia

Wikimedia

Daarnaast was Emmy joodse en bevond ze zich niet in de meest voordelige positie om populair te zijn, gezien het feit dat ze in Duitsland woonde en getuige was van de opkomst van de Nazi's. Ze ging ook naar de universieit, maar dat was nog in een periode waarin vrouwen niet graag op universiteiten werden gezien. Ze gaf er ook les, maar werd gedwongen om te stoppen daarmee omdat de Nazi's haar het lesgeven verboden.

Ondanks dat de tijd waarin ze leefde niet gunstig was voor haar, is het Emmy toch gelukt om haar theorie gepubliceerd te krijgen en bekend te worden bij het grote publiek!

Advertisement