Vlees gekweekt in het lab: hoe kunnen we mogelijk van veeteelt overstappen naar deze nieuwe vorm?

door Skip

25 Oktober 2017

Vlees gekweekt in het lab: hoe kunnen we mogelijk van veeteelt overstappen naar deze nieuwe vorm?
Advertisement

Naar het schijnt is de kwestie van dierlijke eiwitten binnenkrijgen veel prangender dan gedacht. De wereld waarin we leven ondergaat al enkele tientallen jaren een enorme verandering die op de lange termijn van invloed zal zijn op de manier waarop wij normaal eten, zo enorm dat we vroeg of laat vlees moeten eten dat in het lab is gekweekt. Ja, het is vlees in alle opzichten, maar is dan op kweek gezet in een schaaltje. Als we het nog niet eerder hebben gedaan, dan is nu het moment gekomen om goed uit te zoeken wat het betekent om nu en in de komende jaren vlees te eten. Zijn daar wel dieren bij betrokken?

via alphr.com

Advertisement

Nee, de discussie van vlees eten slaat ook over het milieu, de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en waterconsumptie.

Nee, de discussie van vlees eten slaat ook over het milieu, de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en waterconsumptie.

Robert Couse-Baker | Flickr

Dit is geen verhaal dat door een vegetariër voor vegetariërs wordt gehouden. Al vlug wordt de keuze om wel of niet vlees te eten geen eigen keus meer. De veeteelt draagt 18% bij aan de hoeveelheid broeikasgassen die worden uitgestoten en de gassen die worden geproduceerd (methaan en nitraatoxide) zijn veel schadelijker dan koolstofdioxide waar het zo veel over gaat.

Als dit je niet raakt, dan is er nog iets anders dat echter veel meer opvalt: voor de industriële veeteelt is er enorm veel ruimte en grondstoffen nodig. Een verslag uit 2003 benadrukt hoe er in de Amerikaanse veeteelt zeven keer meer graan wordt gebruikt dan de mensen dat doen die in datzelfde gebied wonen. De hoeveelheid graan zou wel 840 miljoen mensen kunnen voeden.

Niet alleen de akkers dei zijn ingericht voor het verbouwen van graan bestemd voor dieren zouden kunnen worden gebruikt voor mensen, ook moet er rekening worden gehouden met het verbruik van brandstoffen en water die nodig is voor de veeteelt.

Advertisement

Gezien deze feiten, die maken dat de huidige situatie in de toekomst niet meer houdbaar is, is het normaal dat wetenschappers gaan zoeken naar een oplossing.

Gezien deze feiten, die maken dat de huidige situatie in de toekomst niet meer houdbaar is, is het normaal dat wetenschappers gaan zoeken naar een oplossing.

Gunnar Richter Namenlos.net | commons.wikimedia.org

Buiten de mogelijkheid dat iedereen op de wereld vergetariër wordt, is er nog de mogelijkheid om vlees te eten dat in het lab is gekweekt. Dit is geen nieuwigheid aangezien er in 2013 al een hamburger is gebakken en gegeten van niet-dierlijke oorsprong. Het probleem van toen was echter de kosten van het proces, die absoluut niet te vergelijken zijn met de marktprijzen van het gewone vlees. Ook vandaag nog is het door de methodes nog niet competitief, maar onderzoekers zijn er zeker van dat er evenveel keus voor 2020 is tussen het een en het ander, gezien vanuit de portemonnee dan.

Om te kunnen accepteren dat we vroeg of laat misschien geen steak meer kunnen bestellen, moeten we inzien dat we dat altijd wel hebben kunnen doen juist omdat dit komt door de manier waarop het met de verdeling in de wereld gesteld is. In het verleden was vlees dus iets dat door "rijken" werd gegeten, en daar waren er niet zo heel veel van. Door de industriële vooruitgang werd het goedkoper om vee te telen, en dat ten koste van het welzijn voor dieren, en gingen de prijzen voor vlees ook omlaag. Er zijn mensen bijgekomen die daar eerst helemaal niet om vroegen, namelijk de Chinezen. Waar zij jaarlijks gemiddeld 13 kilogram vlees aten per persoon in 1982 is dat nu 63 kilogram. Ook in een land als India is de hoeveelheid enorm toegenomen. Als het in dit tempo doorgaat zal het snel niet meer mogelijk zijn om aan de globale vraag te voldoen en komt eerst nog het welzijn van dieren verder in het nauw, richting het minimum. Dan zal de prijs weer een remmende factor zijn en zullen we dan pas gebruik van maken van vlees dat in het lab is gekweekt.

Hoe kan vlees in het lab worden gekweekt?

Hoe kan vlees in het lab worden gekweekt?

Screenshot YouTube

Weten hoe dit in zijn werk gaat klinkt misschien niet heel smakelijk maar dat wat er in de slachterijen gebeurt is dat evenmin, In wezen worden er stamcellen uit het spierweefsel gehaald die worden behandeld met voedingsstoffen waardoor de groei en de vermeerdering worden gestimuleerd. Binnen enkele weken hebben de stamcellen een dun laagje spierweefsel gevormd die als ze eenmaal op een vetlaag worden gelegd en daarmee worden vermengd (in het gekweekte spierweefsel zit geen vet) dan ziet het net uit als een biefstuk of elk ander soort vlees.

Vegetariër of kweekvleeseter: zijn dit de keuzes die we in het vooruitzicht hebben?

Vegetariër of kweekvleeseter: zijn dit de keuzes die we in het vooruitzicht hebben?

Flavio Ensiki | Flickr

Er juist een keuze die al duizenden jaren lang in veel landen wordt gemaakt, waarmee dit alles kan worden vermeden, en wel het eten van insecten. Zij zijn een uitstekende bron van eiwitten, zijn snel te produceren en er zouden veel minder grondstoffen voor nodig zijn. Ze worden al gegeten door twee miljoen mensen, dus zo raar is dit ook weer niet.

De toekomst dus voor de mensen die niet zonder vlees kunnen ziet er niet zo rooskleurig uit. De keuze om wel of niet vlees te eten zal geen kwestie van mode meer zijn of persoonlijke overtuiging, maar een keuze die je maakt met het lot van de aarde op het geweten.

Advertisement