Angst, zorgen en piekeren: mensen die zich voortdurend zorgen maken zijn ook slimmer dan anderen

door Skip

17 Juni 2017

Angst, zorgen en piekeren: mensen die zich voortdurend zorgen maken zijn ook slimmer dan anderen
Advertisement

Denk jij dat je een angstig iemand bent? Ben je bang voor wat nieuw is, zorgen om het kleinste dingetje en maak je je druk om niks? Als je jezelf altijd een slechte beoordeling hebt gegeven om deze karaktertrek, dan krijg je vandaag een herkansing, want volgens de wetenschap zijn mensen die deze eigenschappen hebben ook het intelligentst. Bij het onderzoek zijn 126 Canadese studenten betrokken en over de resultaten kun je je niet vergissen. De persoonsbeschrijvingen die angstiger en opgelatener waren bleken ook een opvallend taal- en verbale vermogen te bezitten.

via Science Direct

Advertisement

Wie continu weer nadenktover vroeger en zich angstig opstelt over de toekomst is gemiddeld intelligenter dan mensen die met hun emoties om kunnen gaan.

Wie continu weer nadenktover vroeger en zich angstig opstelt over de toekomst is gemiddeld intelligenter dan mensen die met hun emoties om kunnen gaan.

pexels.com

De intelligentie die eruit springt bij angstige mensen is op taalkundig en verbaal vlak oftewel het correct kunnen schrijven en spreken, de juiste en meest passende woorden kunnen kiezen, complexe zinnen kunnen maken en dus weten te overtuigen en mensen erbij te betrekken door middel van woorden.

De correlatie tussen intelligentie en verbale taalvaardigheden laat zich makkelijk verklaren: volgens onderzoekers gebruiken deze mensen vaker hun grote woordenschat die ze juist hebben om complexe beredeneringen te doen over het verleden of de toekomst. Wanneer zij zich zorgen maken, bang zijn voor een gebeurtenis dan worden hun taalvaardigheden aangezwengeld alsof het een soort training was waardoor je uiteindelijk slimmer wordt. Wie deze woordelijke vaardigheden niet bezit kan minder goed eerdere of toekomstige gebeurtenissen analyseren en dat verklaart waarom zij minder opgelaten en gestresst lijken.

De onderzoekers waarschuwen echter wel ervoor dat de correlatie tussen intelligentie en angstigheid met wetenschap van het gedane onderzoek als iets positiefs kan worden beschouwd, maar dat er wel voor moet worden gewaakt het lichaam niet bloot te stellen aan grote en voortdurende stress veroorzaakt door het piekeren. Je lijf zal het gaan merken en de weerstand wordt minder waardoor je vatbaarder wordt voor ziekten.

Bang zijn is dus helemaal niet zo negatief, maar zoals met alles moet je niet overdrijven.

Voel je je nu, met de resultaten van dit onderzoek in je achterhoofd, opgelucht of was je liever "minder slim" maar ook minder angstig geweest?

Advertisement