Voor het eerst wordt een bijensoort op de lijst van soorten gezet die worden bedreigd met uitsterven

Skip

28 Mei 2018

Voor het eerst wordt een bijensoort op de lijst van soorten gezet die worden bedreigd met uitsterven
Advertisement

Het is nu officieel: bijen zijn nu langzaam aan het verdwijnen in de V.S. zo blijkt wel na de recente erkenning van de status 'met uitsterven bedreigde diersoort'. Een erkenning die wel te laat komt, en het eindresultaat is van jaren van onderzoek en strijd die groepen milieuactivisten en Amerikaanse onderzoekers hebben geleverd. Maar nu de bij op de lijst is gezet van soorten die moet worden behouden omdat ze risico lopen, zijn entomologen blij omdat er nu eindelijk weer hoop is. 

Advertisement
Jeffrey W. Lotz/Wikipedia

Jeffrey W. Lotz/Wikipedia

De bij waarom het gaat is de Bombus affinis, in het Engels bekend als de rusty patched bumble bee (vrij vertaald de roestvlekhommel, vanwege de roestvlek op z'n rug). Deze hommelsoort kwam ooit heel veel voor op de prairies in 31 Amerikaanse staten, maar is tegenwoordig volgens de officiële schattingen met 95% uitgedund en leeft nu in 12 staten.

Dat er erkenning kwam voor deze toestand was allesbehalve simpel en duurde dat veel langer dan oorspronkelijk was voorzien. Een vertraging die zich vooral laat verklaren door de onwilligheid van de huidige Trump-regering wat betreft deze milieukwesties. Alleen door een niet-aflatende campagne door milieuactivistenorganisaties, onder meer de Natural Resources Defense Council (NRDC) en de Xerces Society for Conservation en de steun van duizenden burgers, werd het uiteindelijk mogelijk om deze hommel op de lijst te laten zetten door de USDA, het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

De bij blijft een bestuiver van levensbelang voor het goed gedijen van planten en voor de landbouwproductie, buiten dat het natuurlijke graadmeter is van de toestand van het milieu. Niet geheel toevallig zijn de voornaaste oorzaken van de gevaarlijke terugloop te herleiden tot het buitenproportionele gebruik van pesticiden en andere chemische stoffen die worden gebruikt in de landbouw. Ook speelt het verlies van leefgebied door ongecontroleerde uitbreiding van stedelijk gebied een rol.

Door deze erkenning zou het echter nu moeten lukken om deze gevaarlijke trend om te keren om niet alleen de hommel te redden. Zo zegt Rich Hatfield, senior conservatiebioloog van de Xerces Society dat "ondanks dat met deze erkenning specifiek de bombus affinis wordt ondersteund, varen alle soorten bestuivers met wie zij de habitat delen en die zo belangrijk zijn voor de natuur en de landbouw, er wel bij", op het moment dat de nodige maatregelen zullen worden ingevoerd ten behoeve van het behoud van het hoge struikgewas en de open weides waarin zij leven.   

Advertisement