Het mysterie van de Bermudadriehoek zou eindelijk kunnen zijn ontrafeld

door Skip

08 Augustus 2018

Het mysterie van de Bermudadriehoek zou eindelijk kunnen zijn ontrafeld
Advertisement

Het mysterie van de Bermudadriehoek lijkt nog meer onrust op te roepen doordat het juist is verweven met echte verhalen. Dit gebied in de Atlantische Oceaan -inclusief de gelijknamige eilandengroep, Puerto Rico en het schiereiland Florida - is al sinds een eeuw het toneel van meerdere schepen en vliegtuigen die verdwijnen. Tragedies waar niet alleen geen spoor meer van is, maar die ook geen enkele verklaring hebben gekregen.

De afgelopen decennia zijn het aantal hypothesen dat het iets bovennatuurlijks zou zijn, toegenomen en daarmee nam de mythische status van de Driehoek ook toe. Maar nu heeft een team wetenschappers van de Universiteit van Southampton schijnbaar een antwoord gevonden dat rationeel en logisch is, en er voor eens en altijd een einde komt aan een van de boeiendste mysteries van de 20ste eeuw.

Advertisement

De verhalen achter het Bermudadriehoekmysterie

De verhalen achter het Bermudadriehoekmysterie

NOAA's National Ocean Service/flickr

Het mysterie rond de Bermudadriehoek werd bekend in de jaren vijftig, gevolgd door artikelen van Edward Van Winkle Jones en vooral van George X. Sand over de ongebruikelijke verdwijning van schepen en vliegtuigen in de Atlantische Oceaan.

Maar eigenlijk werden er al sinds tijden niet te verklaren verdwijningen opgemerkt in het gebied. De eerste bijvoorbeeld in 1918 toen het schip de USS Cyclops samen met de 309 man tellende bemanning in het niets verdween.

In 1945 is het de beurt aan Vlucht 19: een groep van vijf torpedovliegtuigen van de Amerikaanse Marine waren bezig met een oefening. Dit keer bewezen de geluidsopnames van de piloten dat de vliegtuigen op iets vreemds waren gestuit dat niet te begrijpen was. "Het lijkt erop dat we in wit water terechtkomen... We zijn helemaal verdwaald" waren de laatste woorden van een van de bemanningsleden.

Advertisement
The Library of Congress/flickr

The Library of Congress/flickr

Sindsdien zijn er verdwijningen geregistreerd van 75 vliegtuigen en honderden schepen in de Bermudadriehoek; de laatste was in 2015, het vrachtschip El Faro met 33 man aan boord. Steeds was het onmogelijk om bewijs te hebben van wat er nou precies echt gebeurd was.

Er zijn echter heel veel hypothesen naar voren geschoven: elektromagnetische velden, lagen van methaan onder water, en kregen zelfs aliens de schuld, die het gebied zich zouden hebben toegeëigend voor zichzelf.

Echter lijkt een groep wetenschappers van de Universiteit van Southampton Engeland het raadsel te hebben opgelost.

pixabay

pixabay

De verklaring waar zij mee komen is dat vliegtuigen en schepen zijn gezonken door de welbekende en gevreesde monstergolven. Deze golven kunnen ook wel dertig meter hoog worden en zijn ze kenmerkend voor het gebied, waar ze onverwachts en plots ontstaan, maar zijn ze pas voor het eerst zijn gezien in Zuid-Afrika in 1997.

De onderzoekers hebben enkele indoorsimulators gebruikt om de golven te reproduceren op het eerste slachtoffer van de Driehoek, de USS Cyclops: binnen enkele minuten werd het schip opgeslokt door het water.

Volgens hetgeen wat aan The Sun door oceaanonderzoeker Simon Boxall, die het onderzoek leidde in het gebied is verteld "komen er veel stormen tegelijkertijd vanuit het zuiden en het noorden. Als er meer stormen komen uit Florida, dan kunnen er zich gevaarlijke onregelmatige golven vormen. Ze zijn heel oog en steil en hoger dan 30 meter. Des te groter het schip, des te slechter het wordt. Als een monstergolf twee pieken heeft maar er niets aan de onderkant is waar het schip op kan drijven, dan breekt het schip in tweeën (...) en zinkt het in twee á drie minuten."

Advertisement