Religieuze mensen zijn minder intelligent dan niet-gelovigen: een onderzoek legt uit waarom

Janine image
door Janine

26 November 2021

Religieuze mensen zijn minder intelligent dan niet-gelovigen: een onderzoek legt uit waarom
Advertisement

Heb je er ooit aan gedacht om het geloof en intelligentie met elkaar in verband te brengen? Als je nee hebt geantwoord, en als de vraag je op de een of andere manier nieuwsgierig heeft gemaakt, weet dan dat het onderzoek waarover we je gaan vertellen een goede manier kan zijn om de zaak te onderzoeken.

Als je jezelf daarentegen al de vraag hebt gesteld over dit onderwerp, heb je al je eigen theorie, die de wetenschappelijke gegevens die uit het onderzoek naar voren kwamen, zouden kunnen bevestigen of omverwerpen. Zijn er verbanden tussen intellectuele vermogens en religiositeit? Of beter gezegd: is wie gelooft meer of minder intelligent dan wie niet religieus is? De experts van de Universiteit van Rochester hebben dit gevraagd, die verschillende analyses over het onderwerp hebben uitgevoerd en tot een conclusie zijn gekomen die zeker niet iedereen zal bevallen en die al tot verschillende controverses heeft geleid.

via PsyPost

Advertisement
Pixnio

Pixnio

Laten we beginnen met te zeggen dat gelovigen niet erg positief uit de resultaten van de betreffende Amerikaanse analyse komen. Volgens wat blijkt uit de gegevens van 61 onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd en vergeleken om een ​​duidelijk beeld van de situatie te krijgen, lijkt het erop dat het religieus geloof rechtstreeks verband houdt met lagere intellectuele vermogens.

"Het bewijs dat er een negatief verband bestaat tussen intelligentie en religiositeit is zeer sterk - legt professor Miron Zuckerman, auteur van de studie, uit - intelligente mensen zijn gemiddeld genomen minder religieus". Volgens de wetenschapper hebben "religies irrationele veronderstellingen, niet gebaseerd op wetenschappelijke gronden en dus niet verifieerbaar, en dit alles trekt mensen met een hoger IQ niet aan".

Advertisement
Catholic Church England/Flickr

Catholic Church England/Flickr

In totaal zijn meer dan 110.000 mensen onderzocht om tot deze conclusies te komen, een zeer grote steekproef en uiteraard verdeeld over de jaren. De studie van de academici van Rochester stelde zich in feite tot doel om juist licht te werpen op gegevens die vaak fragmentarisch waren of die harde kritiek hadden ondergaan van delen van de samenleving.

Catholic Church England/Flickr

Catholic Church England/Flickr

Het IQ van de deelnemers over hun leven analyserend, spraken de gegevens duidelijk: er is een nogal negatieve relatie tussen religiositeit en intellect. In het licht hiervan wilden de onderzoekers er niettemin op wijzen dat "er naast intelligentie andere factoren zijn die mensen ertoe aanzetten om wel of niet religieus te zijn" en dat "de meeste analyses in westerse landen zijn uitgevoerd, we kunnen niet weten of dit alles ook kan worden uitgebreid tot andere populaties, in het bijzonder tot de oriëntaalse".

Piqsels

Piqsels

In het licht van de bittere controverse die de studie heeft veroorzaakt, verklaarden Zuckerman en zijn collega's ook dat, als het om intelligentie gaat, we bedoelen "het vermogen om te redeneren, problemen op te lossen, abstract te denken, complexe ideeën te begrijpen, snel te leren en te leren van ervaringen". Aspecten die volgens de kritische stemmen niet al te veel rekening houden met de sentimentele en emotionele kant van mensen. Hoewel het moeilijk is om in een context als deze harde definities vast te stellen, lijdt het geen twijfel dat de hoeveelheid verzamelde en gepubliceerde gegevens ons kan helpen om een ​​duidelijker beeld van de situatie te krijgen.

Wat vind je van dit onderzoek?

Advertisement