Anderen de schuld geven: waarom we het doen en hoe we ermee kunnen stoppen om beter te leven

Janine image
door Janine

02 November 2023

Anderen de schuld geven: waarom we het doen en hoe we ermee kunnen stoppen om beter te leven
Advertisement

Het is zeer waarschijnlijk dat je weleens iemand hebt ontmoet die de gewoonte heeft om altijd anderen de schuld te geven, ook voor hun eigen fouten. Dit is een wijdverbreid gedrag dat een aantal diepgaande redenen heeft, maar schadelijk kan zijn in relaties met andere mensen. Laten we eens kijken waarom we anderen de schuld geven en tegelijkertijd hoe we dit probleem kunnen proberen op te lossen om een ​​beter leven te leiden. Immers, het is veel gemakkelijker om dit gedrag bij anderen te zien dan het bij onszelf te herkennen, nietwaar?

Anderen de schuld geven: een wijdverbreide trend

Anderen de schuld geven: een wijdverbreide trend

Pexels

Zichzelf de verantwoordelijkheid ontnemen en deze aan anderen toeschrijven is een veel voorkomende gewoonte die in sommige opzichten een integraal onderdeel is van de moderne samenleving. In sociale interacties in het echte leven of op sociale media komt het vaak voor dat we een communicatieve retoriek opmerken die de neiging heeft om de verantwoordelijkheid van zichzelf af te schuiven. Tegelijkertijd geef je anderen de schuld van iets dat niet verliep zoals gepland.

Dit is een wijdverbreid gedrag dat, zoals we zullen zien, een zeer specifieke functie speelt bij de vorming van iemands persoonlijkheid in relatie tot anderen. Degenen die de neiging hebben anderen de schuld te geven, ontwikkelen een nauwkeurige analyse van de feiten en omstandigheden die altijd hetzelfde resultaat hebben: het is niet mijn schuld.

Advertisement

Waarom geven we anderen de schuld?

Waarom geven we anderen de schuld?

Pexels

Er zijn verschillende redenen waarom mensen anderen de schuld geven, ook voor fouten die ze niet maken. Dit zijn de belangrijkste:

• Anderen de schuld geven is gemakkelijk. Anderen de schuld geven is precies het tegenovergestelde van jezelf verantwoordelijk houden voor iets, van erkennen dat je een fout hebt gemaakt, van proberen jezelf te corrigeren.

• Ervoor zorgen dat je niet kwetsbaar overkomt. Als het de schuld van iemand anders is, betekent dit dat we niet kwetsbaar zijn voor onverwachte gebeurtenissen en fouten: verantwoordelijkheid is een proces van kwetsbaarheid.

• Gevoel van controle. Het vermijden van jezelf de schuld te geven betekent dat je een bepaalde situatie onder controle kunt houden, een gevoel dat wordt bevestigd door de schuld die zeker bij iemand anders ligt.

• Negatieve emoties ontladen. Degenen die zelden hun emoties tonen, hebben vaak de neiging anderen de schuld te geven: dit is een manier om negatieve emoties te ontladen zonder toe te geven dat ze ze voelen.

• Anderen de schuld geven beschermt ons ego. Iemand anders de schuld geven van iets betekent automatisch denken dat je superieur bent aan de beschuldigde.

Hoe je kunt voorkomen dat je anderen de schuld geeft: enkele effectieve strategieën

Hoe je kunt voorkomen dat je anderen de schuld geeft: enkele effectieve strategieën

Pexels

Het is mogelijk om te voorkomen dat je anderen de schuld geeft, maar het vereist wel dat je voortdurend precieze strategieën hanteert. Het nemen van verantwoordelijkheid voor je daden is uiteraard de eerste stap, hoe complex deze ook toe te passen is. Hetzelfde kan gezegd worden van een andere fundamentele strategie: proberen de standpunten van anderen op een meer dan oppervlakkige manier te begrijpen. Bovendien richten mensen die anderen de schuld geven zich bijna altijd op het probleem of de gemaakte fout, in plaats van op de mogelijke oplossing. In dit geval zou het geen kwestie zijn van het ontkennen van het probleem, maar eerder van het richten van je inspanningen op een oplossing die voor iedereen voldoening gevend is. Ten slotte helpt het proberen empathisch te zijn bij het mechanisme van begrip en verantwoordelijkheid.

Anderen niet de schuld geven: het geheim van een beter leven?

Anderen niet de schuld geven: het geheim van een beter leven?

Pexels

Het stoppen met het beschuldigen van anderen is niet slechts een actie als doel op zichzelf, of een belangeloze impuls van altruïsme. Integendeel, het toepassen van de strategieën die we hebben gezien kan helpen om:

• te groeien als persoon, waarbij je je niet afsluit voor interpersoonlijke relaties en je sterke punten ondanks je fouten terugvindt;

• gezonde relaties aan te gaan die gebaseerd zijn op een open discussie en niet bang zijn om je fouten en kwetsbaarheden te tonen;

• onze invloed op anderen te vergroten, want als we altijd andere mensen de schuld geven, is de kans groter dat zij ons ook de schuld zullen geven, waardoor een vicieuze cirkel wordt aangewakkerd waar niemand iets aan heeft.

Advertisement