Kunnen degenen die in complottheorieën geloven van gedachten veranderen? Een nieuwe studie heeft het antwoord gevonden

Janine image
door Janine

25 Februari 2024

Kunnen degenen die in complottheorieën geloven van gedachten veranderen? Een nieuwe studie heeft het antwoord gevonden
Advertisement

Een nieuw onderzoek heeft zich gericht op de frequentie waarmee mensen die in complottheorieën geloven de neiging hebben om van gedachten te veranderen: laten we samen kijken wat de gegevens uit dit onderzoek ons ​​vertellen.

Advertisement

Complottheorie: kun je van gedachten veranderen?

Complottheorie: kun je van gedachten veranderen?

Pexels

De wetenschap vraagt ​​zich al langer af waarom sommige mensen in complottheorieën geloven, hoewel veel van deze theorieën niet worden ondersteund door duidelijk bewijs. In sommige gevallen bleken de vermoedens gegrond te zijn, maar andere zijn nadrukkelijk verworpen door de wetenschappelijke gemeenschap. Onderzoekers en psychologen John Kerr van de Universiteit van Otago, Mathew Marques van de Universiteit van La Trobee en Williams van de Massey Universiteit waren degenen die de kwestie onderzochten en zich richtten op een specifiek aspect, namelijk hoe vaak deze zelfde mensen geneigd zijn om van gedachten te veranderen.

Psychologen en experts hebben nog niet volledig kunnen verklaren waarom samenzweringstheorieën zonder concrete en bewezen fundamenten verschillende mensen aanspreken, en talloze studies hebben zich op dit fenomeen gericht. Deze diepgaande studie vraagt zichzelf één specifiek aspect af: veranderen mensen hierover gemakkelijk van gedachten of houden ze hardnekkig vast aan hun overtuigingen?

Advertisement

De gegevens die voortkwamen uit het onderzoek naar complottheorieën

De gegevens die voortkwamen uit het onderzoek naar complottheorieën

nature

Om een ​​antwoord te vinden, voerden de auteurs van het onderzoek een longitudinaal onderzoek uit onder 498 Australiërs en Nieuw-Zeelanders. In de periode maart tot en met september 2021 is maandelijks een onderzoek uitgevoerd naar twaalf complottheorieën. De deelnemers moesten bij elk van de stellingen aangeven in hoeverre zij het er mee eens of oneens waren.

De vermeende samenzweringen hadden betrekking op theorieën over gebeurtenissen die plaatsvonden of plaatsvonden vanaf het jaar 2000. Volgens de verzamelde gegevens geloofde de meerderheid van de deelnemers niet in deze theorieën, terwijl de meest populaire verband hield met de farmaceutische industrie, waarbij 18% meende dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan het niet openbaar maken van de ontdekking van belangrijke medicijnen uit eigenbelang. De onderzoekers vonden echter geen bewijs voor een toenemend aantal mensen dat in de loop der tijd in samenzweringstheorieën gelooft.

Overtuigingen over complotten kunnen in een aantal gevallen veranderen

Overtuigingen over complotten kunnen in een aantal gevallen veranderen

Freepik

“Hoewel we de deelnemers slechts zes maanden volgden, hebben andere onderzoeken over veel langere perioden ook weinig bewijs gevonden dat het geloof in complottheorieën in de loop van de tijd toeneemt”, zegt het team. Wat betreft de mogelijkheid om van gedachten te veranderen, “ontdekten we dat overtuigingen (of niet-overtuigingen) stabiel waren, maar niet volledig vaststonden. Voor elke theorie was de overgrote meerderheid van de deelnemers “consistent sceptisch”: ze waren het er helemaal niet mee eens. "

Er waren ook enkele "consequente gelovigen" in het onderzoek, dat wil zeggen degenen die het eens waren met elke voorgestelde theorie, maar voor elk voorgesteld punt was er ook een klein percentage "bekeerlingen": sommige deelnemers waren het in maart niet eens met de theorieën, terwijl ze in september van mening waren veranderd. Een ander klein percentage “afvalligen” nam de tegenovergestelde weg. Deze tegengestelde omkeringen waren in evenwicht en veranderden daarom het totale aantal niet.

"Onze resultaten zetten vraagtekens bij het populaire idee van het “konijnenhol”, volgens welke mensen snel overtuigingen ontwikkelen in een verscheidenheid aan samenzweringstheorieën, net zoals Alice in Wonderland overkomt. Hoewel het mogelijk is dat dit bij een beperkt aantal mensen gebeurt, is het geen typische ervaring. Voor de meesten is de reis naar de overtuiging een meer geleidelijke helling, een beetje zoals een echt konijnenhol, waaruit je ook tevoorschijn kunt komen”, concludeerden de onderzoekers.

Wat denk jij?

Advertisement