Het gezicht van een Noorse krijger onthuld: hij leefde 4000 jaar geleden, aan het einde van het Stenen Tijdperk

Janine image
door Janine

19 Mei 2024

Advertisement

Noorwegen was het thuisland van de Vikingen, waar de geschiedenis ons veel over heeft verteld. Vandaag de dag is het zelfs mogelijk om de gezichten van het verleden van Noorwegen te reconstrueren, één in het bijzonder: dat van de Hitra man. Over wie gaat het?

Advertisement

Wie was Hitra-man, die 4000 jaar geleden in Noorwegen leefde

Landschap van Hitra met windturbines

Gams/Public domain

Het was 1916 toen arbeiders de opdracht kregen om een weg aan te leggen naar de Fausland boerderij op het eiland Hitra in Noorwegen. De arbeiders werden verondersteld grind te gebruiken dat was verzameld van de kust in het binnenland van Barmjorden. Hier merkten de mannen echter iets vreemds op: tussen het zand en de rotsen lagen mysterieuze resten verborgen.

Latere analyse wees uit dat ze toebehoorden aan een 25-jarige man die 4000 jaar geleden leefde: een periode die het einde van het Stenen Tijdperk aangeeft. De vindplaats lag destijds vier meter diep in zee, waarvan het niveau 12,5 meter hoger was dan nu, zoals Birgitte Skar, archeoloog bij het NTNU Universiteitsmuseum, uitlegde. Dit is niet de enige vondst: er was ook een armbeschermer, een langwerpig bot met twee gaten dat aan de pols van de hand was vastgebonden terwijl de man een boog vasthield, om de huid te beschermen tegen het touw bij het gooien van pijlen, en een dolk.

Advertisement

De Hitra-man leefde aan het einde van het stenen tijdperk

Reconstructie van de Hitra-man

Åge Hojem / NTNU University Museum

De vondsten kunnen erop wijzen dat de man een krijger was. Hoewel dit slechts veronderstellingen zijn, hoe goed gefundeerd ook, is het zeker dat de Hitra-man, zoals hij ook wel wordt genoemd, leefde in de periode dat de landbouw zich over heel Noorwegen verspreidde en de jager-verzamelaar fase oversteeg. Landbouw werd voor het eerst geïntroduceerd in het zuiden en oosten van Noorwegen, en ontwikkelde zich daarna ook in het midden, westen en noorden van Noorwegen tijdens het bestaan van de Hitra-man.

"Wij geloven dat de landbouw werd geïntroduceerd door migranten die naar Noorwegen kwamen om meer land te krijgen. We moeten daarom verwachten dat er botsingen waren tussen de mensen die hier al woonden en de nieuwkomers”, legt Skar uit. De nieuwkomers brachten niet alleen landbouw met zich mee, maar ook een andere manier van sociale organisatie. "Ze leefden in hiërarchische samenlevingen, hadden een ander wereldbeeld, een andere religie en een uitgebreid netwerk van contacten in Europa." Dit leidde ook tot belangrijke politieke en economische veranderingen.

De kennis over dit Scandinavische tijdperk is echter nog beperkt en het onderzoek gaat door, mede dankzij de Hitra-man.

Hitra-man: hoe hij leefde, wat hij at en fysieke kenmerken

Het DNA van de 25-jarige die 4000 jaar geleden leefde, wordt onderzocht in het Centrum voor Geogenetica van de Lundbeck Foundation aan de Universiteit van Kopenhagen. Isotopische analyses van de overblijfselen, uitgevoerd in het NTNU Universiteitsmuseum, hebben informatie over zijn leven onthuld: het blijkt dat hij tijdens zijn bestaan grote afstanden heeft afgelegd en dat het "overgrote deel van het voedsel dat hij at van de aarde kwam. Dus ook al werd hij gevonden op Hitra, op een plek die toen onder water lag, at hij niet voornamelijk zeevruchten."

Het was het museum dat zijn uiterlijk reconstrueerde op basis van details die de overblijfselen leverden, waaronder zijn leeftijd: zijn lengte was ongeveer 1,69 cm, terwijl de kleur van zijn huid, ogen en haar werd verkregen van individuen met vergelijkbaar DNA die in dezelfde tijd leefden. De Hitra-man zou echter meer antwoorden kunnen geven over het tijdperk waarin hij leefde en de samenleving die hij kende.

Advertisement