Het grootste Romeinse legioen dat uit archeologische opgravingen in Israël is voortgekomen: het is 1800 jaar oud

Janine image
door Janine

21 Februari 2024

Het grootste Romeinse legioen dat uit archeologische opgravingen in Israël is voortgekomen: het is 1800 jaar oud
Advertisement

Archeologische ontdekkingen gaan door en blijven verbazen: de ontdekking waar we het nu over gaan hebben vond plaats op Israëlisch grondgebied, maar heeft een Romeinse oorsprong. Laten we er meer over te weten komen.

Advertisement

Enorme oude Romeinse militaire basis in Israël

Enorme oude Romeinse militaire basis in Israël

Israel Antiquities Authority

Bij opgravingen in Israël, in het Midden-Oosten, is een Romeinse militaire basis ontdekt. Het is het enige legioen van een dergelijke omvang dat ooit in het land is gevonden. De architectonische overblijfselen van het 1800 jaar oude 6e IJzeren Legioen werden door de Israel Antiquities Authority gevonden bij Tel Megiddo, de plaats van de oude stad Megiddo, vlakbij de kibboets Megiddo en het dorp Kfar Othnay in het noorden van Israël. De IAA beschrijft het als "een unieke kans om een deel van de Romeinse legioensbasis op grote schaal te ontdekken".

"De opgraving werd geleid door Yotam Tepper en Barak Tzin en gefinancierd door de Netivei Israel National Infrastructure Company”, is te lezen in een post op Facebook van de Israel Antiquities Authority, die verantwoordelijk is voor "het onderzoeken van Israëls archeologisch erfgoed door het behouden en onderzoeken van sites uit de oudheid." Tijdens de opgravingen werden "uitgebreide en indrukwekkende architecturale overblijfselen van de Via Pretoria (de hoofdstraat van het kamp) ontdekt, evenals een halfrond podium en met stenen geplaveide gebieden die deel uitmaakten van een groot monumentaal openbaar gebouw."

Advertisement

De grootte van het Romeinse legioen in Israël

De grootte van het Romeinse legioen in Israël

Israel Antiquities Authority

De opgravingen maken deel uit van een uitgebreid infrastructuurproject dat de uitbreiding van Route 66 voor meer verkeersveiligheid omvat. Dr. Yotam Tepper zei: "Het kamp van het Romeinse legioen was de permanente militaire basis voor meer dan 5.000 Romeinse soldaten gedurende meer dan 180 jaar, van ongeveer 117-120 tot 300. Twee hoofdwegen kruisen elkaar in het midden van het 550 meter lange en 350 meter brede kamp en hier werd het hoofdkwartier gevestigd. Het was vanaf dit basispunt dat alle afstanden langs de Rome2inse keizerlijke wegen naar de grote steden in het noorden werden gemeten en gemarkeerd met mijlpalen.

De overblijfselen van het gebouw dat de hoogte vormde zijn niet bewaard gebleven, voegt hij eraan toe, omdat de meeste bouwstenen in latere jaren werden verwijderd en gebruikt voor bouwprojecten in de Byzantijnse en vroeg-islamitische periode. Archeologen waren echter al op de hoogte van het bestaan van het militaire legioen sinds 2015, toen een ondiepe opgraving voor het Jizreel Valley Research Project de aanwezigheid ervan aan het licht bracht. Pas met de aanleg van de weg werd onderzoek via diepere opgravingen mogelijk.

Vondsten van opgravingen in het Romeinse legioen

Vondsten van opgravingen in het Romeinse legioen

Israel Antiquities Authority

"De unieke bijdrage van de resultaten van dit onderzoeksproject ligt in de zeldzaamheid van dergelijke archeologische ontdekkingen”, vervolgt Topper. "Er zijn Romeinse militaire kampen bekend in Israël, maar dat zijn tijdelijke belegeringskampen, of kleine kampen die behoren tot hulpdivisies. Geen enkele is vergelijkbaar met het volledige legioensbasiscomplex. Historische bronnen en wat gedeeltelijke informatie wijzen op het bestaan van een permanente Romeinse legioensbasis van het Tiende Legioen Fretensis in Jeruzalem, maar het kamp moet nog ontdekt worden.”

Bij de opgravingen kwamen ook vondsten aan het licht zoals delen van wapens, munten, glasresten en keramiekfragmenten, maar het meest interessante betreft de talrijke gevonden dakpannen, "waarvan sommige gestempeld waren met stempels van het 6e legioen. Ze werden voor verschillende doeleinden gebruikt, voor vloeren en muurbekleding. De bouwtechnieken en wapens die het Legioen meebracht uit hun thuisland zijn uniek voor het Romeinse leger en weerspiegelen specifieke Romeinse militaire indrukken.”

De zoveelste getuigenis van de Romeinse beschaving, de grootste die tot nu toe in Israël is ontdekt en die een toeristische bestemming van enorm historisch belang zal worden.

Advertisement