Generatie Z is minder gelukkig dan vorige generaties: een onderzoek heeft ontdekt waarom

Janine image
door Janine

15 April 2024

Generatie Z is minder gelukkig dan vorige generaties: een onderzoek heeft ontdekt waarom
Advertisement

Ondanks de vele verschillen is elke generatie een complexe microkosmos met gemeenschappelijke kenmerken. Van babyboomers tot millennials tot generatie Z, elke generatie heeft verhalen te vertellen, kansen te grijpen en beschuldigingen te uiten. Gen Z was het onderwerp van een recent onderzoek, waaruit bleek dat haar leden minder gelukkig zijn dan vorige generaties. Laten we eens kijken waarom.

Advertisement

Volgens een onderzoek is Gen Z minder gelukkig dan vorige generaties

Unsplash

Het onderzoek werd uitgevoerd door Arthur Brooks in samenwerking met Gallup en de Walton Family Foundation en had als doel de mate van geluk van Gen Z te onderzoeken. Hiervoor ondervroegen de initiatiefnemers meer dan tweeduizend personen tussen 12 en 26 jaar oud en de resultaten waren onverwacht. 73% van de respondenten zei namelijk dat ze zeer of redelijk gelukkig waren. Bij het analyseren van de resultaten per leeftijdsgroep kwamen echter de eerste scheuren aan het licht.

Als we kijken naar de leden van Gen Z tussen 18 en 26 jaar, daalt dat percentage aanzienlijk, vooral als het gaat om een gevoel van doel en richting in het leven. Het gebrek aan neiging om zichzelf als gelukkig te beschouwen betekent echter niet dat ze niet weten wat geluk betekent. Integendeel, Gen Z begrijpt heel goed welke elementen bijdragen aan hun geluk en welke niet. Alleen, naarmate ze ouder worden, zeggen ze dat ze steeds minder gelukkig zijn.

Advertisement

Waar hangt het geluk van Generatie Z van af?

Het onderzoek naar geluk van de Generatie Z benadrukt het belang van een doel op het werk of op school, met een meer dan significante impact op hun welzijn. Van de ondervraagden vindt echter bijna een op de twee wat ze elke dag doen niet interessant of belangrijk. Het kan de school of universiteit zijn, of het kan een onzekere of vaste baan zijn, maar ongeveer de helft van de respondenten zegt ontevreden te zijn.

Volgens Arthur Brooks zou een centraal element in het streven naar geluk een voldoening gevende baan kunnen zijn, zelfs als het niet de meest lucratieve is, een alternatief dat de voorkeur verdient boven het tegenovergestelde. Vaak laat de arbeidsmarkt echter geen keuze toe, een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden.

Het belang van betekenisvolle interacties en de weg naar geluk

Unsplash

Zoals we al zeiden, zijn leden van Gen Z duidelijk over wat hen gelukkig maakt. Het gaat om vier factoren: doel en betekenis, basisbehoeften en veiligheid, negatieve emoties en sociale druk, en positieve sociale connecties. Hiervan komt de laatste naar voren als een cruciale factor in het geluk van Generatie Z: de kwaliteit van sociale connecties is cruciaal om je gelukkig te voelen. Hoewel sociale media snelle maar oppervlakkige connecties kunnen bieden, is het onmogelijk om face-to-face interacties te vervangen.

In dit opzicht moet Gen Z online en sociale media-interacties gaan balanceren met positieve sociale connecties, vooral persoonlijk. Ze beseffen het misschien niet, maar deze interacties bevorderen een grotere tevredenheid op de lange termijn en zelfs een groter geluk. Ongeacht de leeftijdsgroep.

Advertisement