Wiskunde is moeilijk omdat het slecht onderwezen wordt: maar blijkbaar is er een manier om het gemakkelijk te leren

Janine image
door Janine

02 Mei 2024

Advertisement

Wiskunde is voor veel studenten een moeilijk vak, maar volgens een onderzoek is er een effectieve methode om het makkelijker te leren. Laten we samen kijken wat het is.

Advertisement

Wiskunde aan de universiteit: een traditionele aanpak

Freepik

Niet iedereen houdt van wiskunde, integendeel: de meeste mensen herinneren zich dit vak als nogal “onaangenaam” en iets wat ze liever niet studeerden. Anderen hebben er echter een carrière van gemaakt en baseren hun beroep precies op de wereld van getallen. Maar we moeten het allemaal leren, of we het nu leuk vinden of niet: maar is er een manier om het te doen zonder al te veel moeite?

Volgens een onderzoek is het antwoord ja. Er is een effectieve en functionele manier om wiskunde op een gemakkelijkere en zelfs leuke manier te benaderen. Dit geldt in het bijzonder voor universiteitsstudenten: 83% zegt problemen te hebben met het bestuderen van bepaalde onderwerpen, zoals statistiek en economie. De reden? De standaard en traditionele onderwijsaanpak van docenten, die het nog moeilijker zou maken. Onderzoek aan de Universiteit van Warwick stelt echter een alternatieve oplossing voor.

Advertisement

De oplossing voor het leren van wiskunde is het toevoegen van spelletjes: de studie

Het geheim van het leren van wiskunde en de vakken die ermee te maken hebben, zouden spellen zijn. Dat klopt: door spelletjes op te nemen in het onderwijsproces zouden de tevredenheid en prestaties van studenten alleen maar kunnen toenemen. Assistent-professor Joshua Fullard, eerste auteur van het onderzoek, zei: "Dit onderzoek bevestigt wat we al weten: dat traditionele lezingen niet de beste benadering zijn om te leren, zelfs niet in op getallen gebaseerde onderwerpen als economie of statistiek.”

Bovendien zouden de voordelen van deze oplossing niet beperkt blijven tot slechts een paar studenten: door het toe te passen op de universiteit zouden "verhoogde slagingspercentages voor studenten betekenen dat honderden studenten niet zouden zakken, hogere cijfers zouden halen en tegelijkertijd meer tevreden zouden zijn met hun leerproces". Bij het onderzoek waren twee groepen studenten betrokken: de ene groep leerde op de traditionele manier wiskunde, terwijl de andere groep spellen in hun onderwijs opnam.

Het implementeren van spelletjes in de studie van wiskunde: de resultaten

Freepik

De groep die spelletjes aan hun leerstof toevoegde, behaalde significant hogere resultaten dan de anderen, met een stijging van de cijfers met ongeveer 7%. In het algemeen "kreeg de mediane student in de groep met spelletjes een cijfer dat bijna een cijfer hoger was dan de mediane student in de controlegroep (69 vs. 60)". Het percentage gezakten bij degenen die de spelletjes in de studie verwerkten was 7%, terwijl in de andere groep een vijfde van de deelnemers zakte voor de toetsen.

Al met al lijkt de “speelse” benadering van wiskunde een voordeel te zijn voor alle leerlingen van een klas, ook voor degenen die geen uitstekende cijfers halen. Maar het is niet alleen een kwestie van eindcijfers: degenen die speelden toonden ook een grotere tevredenheid over de studie van deze vakken en een grotere deelname aan colleges en seminars.

Waarom worden spelletjes dan niet opgenomen in de traditionele onderwijsaanpak? De reden zou te maken kunnen hebben met de schaarste aan tijd, waardoor leraren te weinig ruimte hebben om deze activiteiten in hun programma op te nemen. De auteurs van het onderzoek stellen voor om eenvoudige en korte activiteiten in het lesprogramma op te nemen om het leren en presteren van studenten te verbeteren zonder al te veel tijd te “verspillen”.

Advertisement