Volgens een onderzoek zijn de mooiste mensen ook de meest betrouwbare: dat zegt onze perceptie

Janine image
door Janine

11 Juni 2024

Advertisement

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is schoonheid niet subjectief, maar evenmin een reeks objectieve maatstaven. De perceptie van schoonheid is een puur cultureel kenmerk dat echter gevolgen heeft voor de manier waarop we ons gedragen. Dit werd aangetoond door onderzoekers in een recent onderzoek, dat werd uitgevoerd om deze vraag te beantwoorden: brengt als mooi worden beschouwd privileges met zich mee? Maar dat niet alleen.

Advertisement

Een onderzoek naar de perceptie van schoonheid

Pexels

Om te begrijpen hoe belangrijk de perceptie van schoonheid is, deden onderzoekers onderzoek bij verschillende groepen personen en verschillende steden. Zoals we zullen zien, wordt in alle drie de experimenten geprobeerd uit te vinden in hoeverre schoonheid onze beslissingen kan beïnvloeden.

Bij het eerste experiment werden 76 vrijwilligers in Parijs in twee groepen verdeeld: de eerste groep moest spelen en kiezen of ze de andere groep zouden vertrouwen, terwijl de tweede groep moest spelen en kiezen of ze het vertrouwen van de tweede groep zouden beschamen. In het tweede experiment moesten 178 mensen in Lyon het gedrag van proefpersonen voorspellen op basis van neutrale identificatiefoto's. Bij het derde experiment waren 103 mensen in Nice betrokken met als doel de schoonheid van de proefpersonen te beoordelen.

Zoals te zien is, was het doel van de onderzoekers om een generaliseerbare schatting te krijgen van het gedrag van mensen wanneer ze werden geconfronteerd met personen die als mooi en personen die als minder mooi werden beschouwd. Zoals je je kunt voorstellen, stelden de resultaten van de experimenten de verwachtingen niet teleur.

Advertisement

Brengt het als mooi beschouwd worden bepaalde privileges met zich mee?

Pexels

Volgens het onderzoek wel: mooi gevonden worden brengt privileges met zich mee. De aanpak die in de experimenten werd gebruikt, leidde tot de observatie dat mensen die als “knapper” werden beschouwd, als betrouwbaarder werden ervaren, of ze dat nu waren of niet. Bovendien hebben onderzoekers opgemerkt dat schoonheid op de hedendaagse arbeidsmarkt aanzienlijke economische voordelen biedt, en niet alleen in de wereld van entertainment, zoals we misschien geneigd zijn te denken.

Esthetiek beïnvloedt de perceptie van intelligentie en leiderschapscapaciteiten van individuen, wat leidt tot betere carrièrevooruitzichten. Net als in het klassieke Griekse ideaal van kalokagathia betekent mooi zijn automatisch goed zijn. Of, beter gezegd, het vertrouwen van anderen waard en meer verdienend, ongeacht of dit waar is, zonder rekening te houden met het esthetische aspect van het individu.

De perspectieven van het onderzoek: is schoonheid echt een voordeel?

Pexels

Er lijkt een verband te bestaan ​​tussen de perceptie van schoonheid en de perceptie van iemands betrouwbaarheid, een aspect dat totaal niets te maken heeft met concreet gedrag. In feite geeft het door de onderzoekers geïdentificeerde verband niet alleen meer inhoud aan het cliché, maar waarschuwt het mensen ook voor de risico's van een onbewuste waarneming. Een klassiek voorbeeld is dat van het zoeken naar een baan: een foto in een CV mag geen invloed hebben op de mogelijkheid om een ​​baan te krijgen, maar toch is dat wel het geval.

Het zich bewust zijn van deze vooroordelen is van fundamenteel belang bij beslissingen waarbij de mate van betrouwbaarheid van een persoon moet worden beoordeeld. Op de werkvloer is het mogelijk om de cv's van sollicitanten anoniem te maken, maar in andere sectoren? De beslissing is niet zo eenvoudig en kan zeker niet worden toevertrouwd aan iemand die er alleen maar goed uitziet. Of toch wel?

Advertisement