Weet je zeker dat jij het verhaal kent achter een van 'S werelds bekendste foto's?

door Skip

06 September 2017

Weet je zeker dat jij het verhaal kent achter een van 'S werelds bekendste foto's?
Advertisement

Foto's zijn meer waard dan duizend woorden en wanneer het om geschiedenis gaat dan is er geen beter ondersteunend materiaal dat beter de sfeer van een tijdperk kan weergeven.

Terwijl je kijkt naar de beroemde foto die is gemaakt van een man op het Tiananmenplein die voor een colonne tanks staat, dan kan je precies die spanning opmerken van het moment en die dagen die uiteindelijk de geschiedenis van China ingingen. We kennen de afbeelding allemaal, het is een symbool geworden van het verzet tegen elke tirannie, maar weinigen weten wat er is gebeurd en wat de aanleiding is geweest dat er zoveel tanks naar zo'n mooi plein heeft gebracht.

via rainews.it

Advertisement

Deze Chinese opstand is een van de vele die in die protestperiode heeft plaatsgevonden richting de communistische regimes in heel de wereld.

Deze Chinese opstand is een van de vele die in die protestperiode heeft plaatsgevonden richting de communistische regimes in heel de wereld.

Alles begon met een rouwen om de Nationale Secretaris van de Communistische Partij in april 1989. Zijn medestanders gingen de straat om hun verdriet te uiten over Hu Yaobang, maar de regering begon snel met het leger de opdracht te geven om in te grijpen en de situatie in evenwicht te houden op het plein.

Advertisement

De Chinese premier Li Peng, ervan overtuigd dat de menigte was gemanipuleerd door buitenlandse mogendheden gaf het leger de opdracht om in te grijpen.

De Chinese premier Li Peng, ervan overtuigd dat de menigte was gemanipuleerd door buitenlandse mogendheden gaf het leger de opdracht om in te grijpen.

De betogers, studenten, arbeiders en partijleden merkten op dat hun aanwezigheid werd verdraaid door de massamedia die exclusief bedoeld was om de overleden politicus te herdenken. Op het landeijke journaal werd hen samenzwering ten opzichte van de staat ten laste gelegd en dat zij aan zouden zetten tot acties op het plein.

Het nieuws veroorzaakte een kettingreactie aan stakingen en dat er 100,000 man op het Tiananmenplein samenkwamen. Iedereen uitte zijn eigen ongenoegen, studenten beschuldigden de overheid van nepotisme en dat er een gebrek aan een dialoog met het volk was, en de arbeiders vanwege het lage loon dat ze kregen.

Na 12 dagen van een schijnevenwicht tussen betogers en het leger liep de situatie op 4 juni uit de hand. Het leger opende het vuur op de duizenden personen die op het plein bivakkeerden.

Na 12 dagen van een schijnevenwicht tussen betogers en het leger liep de situatie op 4 juni uit de hand. Het leger opende het vuur op de duizenden personen die op het plein bivakkeerden.

Het totaal aantal slachtoffers van de militaire ingrepen is tot op heden onbekend. De Chinese regering heeft dan ook nooit officiële cijfers bekendgemaakt in een poging snel een rookgordijn rondom de gebeurtenis voor de ogen van de wereld op te trekken.

De actie begon in de nacht van 3 juni. In de vroege uren van de ochtend werd het plein ontruimd. Honderden mensen werden verjaagd door de oprukkende tanks die niet te stuiten waren.

De daaropvolgende dagen onderscheidden zich door evenveel zo nog niet meer geweld, want de betogers die het hadden overleefd probeerden samen met de familieleden van de slachtoffers probeerden het plein te heroveren dat werd beveiligd door politiekorpsen. Militairen schroomden niet om hen neer te schieten in hun ruggen. Ziekenhuizen kregen het bevel om de gewonden niet op te nemen die waren betrokken bij de confrontatie en werd de ambulancedienst onderbroken.

Pas op 9 juni werd er een officiële speech gehouden door iemand van de regering. Deng Xiaoping was aan het woord, de hoogste autoriteit van de Chinese Communistische Partij.

Pas op 9 juni werd er een officiële speech gehouden door iemand van de regering. Deng Xiaoping was aan het woord, de hoogste autoriteit van de Chinese Communistische Partij.

Zijn woorden bevestigden de vermoedens van de betogers gedurende de eerste dagen van protest. Hij verdraaide de gebeurtenis totaal en sprak van een kundig ingrijpen door de Staat tijdens het onderdrukken van een opstand die was bewerkstelligd door het Westen.

Binnen enkele dagen kreeg de regering weer de controle over de stad en werd iedereen die als betrokkene werd gezien bij het organiseren van de manifestatie en het in het zadel helpen van twijfelachtige figuren bij de overheid.

De wordt ook wel de "Onbekende Protestganger" genoemd, het symbool geworden van het protest op het Tiananmenplein en in het algemeen van alle demonstraties in heel de wereld.

De wordt ook wel de "Onbekende Protestganger" genoemd, het symbool geworden van het protest op het Tiananmenplein en in het algemeen van alle demonstraties in heel de wereld.

De foto werd genomen op 5 juni 1989, een dag na de gewelddadieg onderdrukking op het plein. De foto's van de jongeman zijn heel de wereld over gegaan, maar de beroemdste is van Jeff Widener; de man staat stil voor een rijdende tank met een tas en jas in de hand. Daarna klom hij op de koepel van de tank om te praten met de militairen. De feiten tonen de nutteloosheid van zijn actie en is hoe dan ook het symbool geworden van vrijheid. Zijn identiteit is tot op heden nog onbekend.

Waar de protesten op het Tiananmenplein in de Westerse wereld worden gezien als een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van 20ste eeuw, is het in China een groot taboe om erover te praten: alle sporen van de gebeurtenis zijn uitgewist en is het aantal slachtoffers onbekend. Elk jaar, bij het jubileum van de slachtpartij worden de communicatiekanalen in toom gehouden, vooral social media en vinden de herdenkingen plaats in hooggespannen sferen.

Advertisement