In Zweden Gaat Het Recyclen Zo Goed… Dat Ze GEEN Afval Meer Hebben!

door Skip

27 December 2016

In Zweden Gaat Het Recyclen Zo Goed… Dat Ze GEEN Afval Meer Hebben!
Advertisement

Als het aankomt op het terugdringen van de impact van vervuiling op het milieu, dan is het Zweden dat vooroploopt en andere landen laat zien hoe het hoort. Weet dat ze in die contreien behoorlijk vooruitstrevend zijn op het gebied van afval en dat vanaf 2011 slechts 1 procent van het landelijk huishoudelijk geproduceerde afval op de vuilnisbelt is beland. Bijna alle elektriciteit die het land nodig heeft om vooruit te komen wordt gewonnen uit afval. Het systeem is zo efficiënt dat ze sinds enkele jaren afval moeten overnemen van Noorwegen om aan hun eigen energiebehoeften te voldoen. Hoe kan dit?

via independent.co.uk

Een land dat afval in het buitenland koopt.

Een land dat afval in het buitenland koopt.

Graphic Stock

Zweden was een van de allereerste landen die hoge belastingen begonnen te heffen op fossiele brandstoffen in 1991, en nu is hun elektriciteit bijna uitsluitend afkomstig van herbruikbare bronnen. Trouwens, hoewel publieke bedrijven afval in het buitenland kopen, gaat een deel van de opgewekte stroom naar de huizen van de inwoners van steden.
Volgens velen zit de sleutel tot succes hem in het recycleapparaat van Zweden, maar het komt ook vooral door de gewoonte om zorgvuldig met het milieu om te springen. Er is in de afgelopen jaren een grote campagne gevoerd om mensen bewust te maken en ze ervan op de hoogte te brengen wat er allemaal mogelijk is met recyclen en het lijkt erop dat deze investering nu zijn vruchten lijkt af te werpen.

Advertisement