Deze bewust onbewapende soldaat redde 75 mensen het leven zonder een schot te lossen: zijn verhaal is de geschiedenis ingegaan

door Skip

25 Februari 2017

Deze bewust onbewapende soldaat redde 75 mensen het leven zonder een schot te lossen: zijn verhaal is de geschiedenis ingegaan
Advertisement

Voor wie het nog niet wist, wanneer iemand dienst weigert dan wil dat zeggen dat iemand weigert om aan een plicht te voldoen die niet strookt met zijn eigen moraal, filosofische of geloofsovertuigingen. Binnen de militaire wereld komt dit weigeren nog het vaakst terug. Niet iedereen die in dienst treedt accepteert de wapens die hij toegewezen krijgt, laat staan dat deze persoon ze gebruikt om iemand te vermoorden.

Er zijn veel mensen de geschiedenisboeken ingegaan als dienstweigeraars (niet altijd per se militairen), maar er is een persoon die echt heel weinig mensen kennen, ondanks zijn gewoonweg heldhaftige onderneming, namelijk Desmond Doss. 

Advertisement

Deze jongeman heeft zich vrijwillig aangemeld bij het Amerikaanse leger, maar weigerde desondanks geen enkel wapen ter hand te nemen.

Deze jongeman heeft zich vrijwillig aangemeld bij het Amerikaanse leger, maar weigerde desondanks geen enkel wapen ter hand te nemen.

Photo Credit

Hij heeft nooit getwijfeld aan zijn geloof als christen, ook niet toen hij zijn plicht wilde vervullen voor zijn land tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het leger vond hij zijn plek bij de hospikken

Advertisement

Hij wist zich te onderscheiden, zonder een schot te lossen, door 75 mannen te redden.

Hij wist zich te onderscheiden, zonder een schot te lossen, door 75 mannen te redden.

Photo Credit

Hij is met zijn inzet de eerste geweest die in Amerikaanse militaire dienst is gegaan en geweigerd heeft een wapen te dragen en een Eremedaille heeft gekregen, een van de hoogste onderscheidingen.

Voor hem was zijn geloof in God het grootste wapen waarover een man kon beschikken. Hij droeg altijd een kleine Bijbel bij zich in zijn uniform.

Photo Credit

Photo Credit

Het Amerikaanse leger liep in Okinawa in een val die was opgezet door de Japanners. Van alle kanten werden er wapens op hen gericht nadat zij een klif hadden beklommen en boven waren aangekomen. Ze zagen geen kans om terug te trekken en werden goed onder vuur genomen door de Japanse troepen.

Het werd uiteindelijk een bloedige strijd, het was zo erg dat de Amerikanen haastig moesten terugtrekken.

Doss kreeg het voor elkaar om veel soldaten te behandelen en 75 van hen te redden. Het einde van de strijd zou een stuk dramatischer zijn geweest als hij er niet zou zijn geweest.

Hij moest nog ontslagen worden toen bij hem in 1946 tuberculose werd vastgesteld.

Hij moest nog ontslagen worden toen bij hem in 1946 tuberculose werd vastgesteld.

Photo Credit

Hij lag vijf jaar in het ziekenhuis voordat hij eervol ontslag kreeg.

Door de ziekte raakte hij zijn linker long en vijf ribben kwijt. Hij stierf in Alabama op 23 maart 2006.

Door de ziekte raakte hij zijn linker long en vijf ribben kwijt. Hij stierf in Alabama op 23 maart 2006.

Photo Credit

Advertisement