Ritueel slachten volgens joodse en islamitische gebruiken? een wet in België zorgt voor ophef

door Skip

03 Juni 2017

Ritueel slachten volgens joodse en islamitische gebruiken? een wet in België zorgt voor ophef
Advertisement

In Wallonië, de grootste autonome regio van België, heeft men besloten om slachtingsmethoden te verbieden waar dieren geen verdoving krijgen van tevoren. Met het voorstel is unaniem ingestemd, en als het wordt aangenomen tijdens de plenaire zitting dan zal de wet in 2019 van kracht worden. De milieucommissie van de federale regering komt ermee, en degenen die ervoor opdraaien zijn de joodse en islamitische slagers die niet meer volgens de ritualistische manier mogen slachten zoals ze dat altijd gewend waren te doen. Milieuactivisten zeggen blij te zijn, de trouwe gelovigen van de twee religies komen in opstand.

Coverfoto's: Mu / Ben2

via independent.co.uk

Advertisement
wikipedia.org

wikipedia.org

Zowel voor halalvlees als koosjer vlees geldt dat de dieren bij bewustzijn moeten zijn ten tijde van de slachting (doorgaans worden zij geblinddoekt zodat zij de messen niet zullen zien). Dit vindt plaats door de keel, slokdarm en daarna de slagaders door te snijden.

In Europa hebben lidstaten volgens het beleid (CE 1099/2009 "Protection of animals at the time of killing") het recht op het maken van een uitzondering wat betreft de verplichte verdoving, dit betekent dat landen zelf mogen bepalen of ze het slachten volgens islamitische of joodse normen toe willen staan.
In veel gevallen komt de kritiek niet alleen uit de hoek van voorvechters van dierenrechten, ook mensen die denken dat een seculiere staat geen uitzonderingen zou mogen maken in de hygiëneregelingen en wetten laten van zich horen.
In België daarentegen zeggen de mensen die direct getroffen zijn door de wetswijziging, geschokt te zijn: de voorzitter van het Europees Joods congres heeft commentaar op het nieuws gegeven en zegt:"Deze beslissing die in het hart van West-Europa is genomen, stuurt een verschrikkelijke boodschap met zich mee richting alle joodse gemeenschappen, namelijk dat ze niet welkom zijn [...] en ten faveure van het antisemitisme en degenen die niet andere religies kunnen respecteren in het algemeen. We vragen beleidsmakers weer opnieuw te beginnen om afstand te doen van wat zich op het randje bevindt van de ergste geweldpleging op de rechten van joden in België sinds de bezetting door de Nazi's.

Wat denken jullie van dit verhaal? Denk je dat het goed is om gelovigen de mogelijkheid te geven om eeuwenoude tradities te blijven aanhouden, of kan je je vinden in het besluit van de Waalse regering?

Advertisement