Door een onderzoek is er ontdekt wat er gebeurt wanneer twee mensen elkaar 10 minuten lang aanstaren

door Skip

22 Juni 2017

Door een onderzoek is er ontdekt wat er gebeurt wanneer twee mensen elkaar 10 minuten lang aanstaren
Advertisement

Wanneer we verliefd zijn dan staren we lang in de ogen van onze geliefde, maar iemand tien minuten achter elkaar lang in de ogen aankijken is niet iets wat we doorgaans doen. Giovanni Caputo een expert in cognitieve psychologie heeft ontdekt dat het ondergaan van dit experiment een bewustzijnsverandering teweegbrengt in een mens en dat gevolgen kan hebben die indrukwekkend zijn en zelfs hallucinerend.

via researchgate.net

Unsplash/Rachael Crowe

Unsplash/Rachael Crowe

Caputo pakte de draad weer op van een vorig experiment en heeft een groep van 20 mensen (aan elkaar gekoppeld) en tegenover elkaar gezet op een meter afstand van elkaar die elkaar in een kamer in de ogen moesten kijken onder fel licht. Een andere groep mensen werd daarentegen zaten met hun stoelen richting witte muren gericht.

Nadat de vastgestelde tijd eenmaal was verstreken werden de mensen uit beide groepen gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hoe ze het hadden ervaren. De mensen die iemand anders hadden aangekeken hadden dezelfde, maar net zo bijzondere resultaten:

"Uit de vragenlijst over dissociative ervaringen blijkt dat iedereen een bijzondere waarneming heeft gehad van kleuren en geluiden (sterker dan normaal), het gevoel dat ze losstonden van de realiteit en het idee hebben dat de tijd langzamer verliep. De vragen die specifiek gingen over wat mensen zagen gaf 90% van hen aan dat ze vervormingen van het gezicht hebben waargenomen, 75% gaf aan een monster te hebben gezien, 50% heeft aangegeven dat ze in het gezicht van de ander trekken zagen van een familielid."

Waarom gebeurt dit allemaal? Er wordt gedacht dat onze neuronen zich aanpassen aan de situatie waarin de stimulatie gefixeerd is waardoor de perceptie verandert van alles wat er om ons heen is. Caputo heeft door zijn experiment gegevens kunnen verzamelen die een handig hulpmiddel zijn in het onderzoek naar dissociatieve symptomen die in experimentele setting worden gecreëerd en naar semi-hallucinerende verschijningen.

Advertisement