Het belang van peetvaders in het leven van kinderen - Curioctopus.nl
x
Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met de manier waarop wij cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren. Meer weten Ok
x
Het belang van peetvaders in het leven…
10 schitterende huizen die je niet ziet als je er voorbij loopt 20 oude foto's waarop de dubbelgangers van een aantal zeer beroemde hedendaagse personages verschijnen

Het belang van peetvaders in het leven van kinderen

Door Skip Tromp de Haas
2.007
Advertisement

De doop is het eerste sacrament dat een kind ontvangt, waarmee zijn spirituele leven begint en voor hem de weg opent naar de overige sacramenten. In het christelijke geloof wordt door de doop de erfzonde weggenomen en wordt diegene dan dichter bij God gebracht. Bij het ritueel moet op zijn minst een peetvader aanwezig zijn; hoe belangrijk hij is wordt vaak onderschat. De keuze van de persoon die de taak op zijn schouders krijgt moet niet haastig worden gemaakt, en alleen wanneer de keuze weloverwogen zal zijn kan het kind in de toekomst rekenen op de steun van een persoon van wie de ouders zelf kunnen instaan voor de waarden en normen.

De peetvader (of peetmoeder) krijgt van ouders de verantwoordelijkheid over het kind wanneer zij dat niet kunnen nemen of wanneer het kind erom vraagt.

foto: pixabay.com

Ouders hebben de belangrijke taak om te bepalen wie er moet zorgen voor hun kinderen op het moment dat zij er niet meer zijn of in ieder geval wanneer kinderen dat nodig hebben. Voor je kinderen wens je altijd het beste en daarom zou de peetvader degene moeten zijn op wie ze vertrouwen en het hoogst heeft zitten van alle kennissen en familie: in andere woorden, moet hij erg lijken op de ouders.

Niet alleen peetvader of peetmoeder moet een sterke band hebben met de ouders van het kind, maar moeten ook liefde tonen en respectvol zijn ten opzichte van het kleine wezentje en mee kunnen gaan in zijn belevenissen in het leven wanneer dat nodig is en gelegen komt.

In strikt religieuze zin zou de peetvader het spirituele pad volgen van het kind, hem vertrouwd laten raken met christelijke riten en hem begeleiden op zijn levenspad en zich houden aan de leer van de kerk. Maar het belang van de peetvader gaat veel verder en beperkt zich niet alleen tot religie. Peetvaders zijn als tweede ouders die er sowieso moeten zijn, ook wanneer ouders volledig hun eigen rol vervullen. Peetvaders voeden samen met de ouders kinderen op en bepalen samen wat voor een volwassene hij in de toekomst zal zijn. 

Wie wordt aangewezen als peetvader of peetmoeder moet zich vereerd en gelukkig voelen maar moet zich ook bewust zijn van de betekenis van deze rol.

foto: pixabay.com

Als ouders moeten we de opdracht tot het aanwijzen van peetvaders serieus nemen: het zou niet alleen gedaan mogen worden uit respect voor een vriendschap, een bloedverbond, een belofte of wat ook meer. Er moet niet worden vergeten dat onze kinderen altijd het beste verdienen en moeten ze dus de beste peetvader krijgen die ze kunnen hebben: een vertrouwenspersoon die er trots op zou zijn de verantwoordelijkheid te delen van het leven van een kind.

De peetvader of moeder zou iemand moeten zijn die kan luisteren, steun kan bieden op zowel moreel als praktisch vlak, vroeger, maar ook in het nu, in goede en slechte tijden. Ook is het een belangrijke vereiste dat peetvaders met ouders enkele morele waarden gemeen hebben, dat ze hetzelfde denken over verschillende onderwerpen en dat er een aantal waarden kunnen worden doorgegeven aan het kind.

Dus, ouders, zie de peetvader als de enige persoon die jullie aan jullie zijde zouden willen hebben wanneer jullie er niet voor je kind kunnen zijn.

Deel dit artikel met diegene van wie jij denkt dat hij/zij deze belangrijke rol kan vervullen!

Tags: KerkKinderenFamilie
Advertisement

Laat een opmerking achter!

Vind je dit verhaal leuk?

Klik op "vind ik leuk" om niets te missen.

×

Ik ben al fan, bedankt