India komt met de doodstraf voor hen die minderjarigen onder de twaalf verkrachten

door Skip

10 Mei 2018

India komt met de doodstraf voor hen die minderjarigen onder de twaalf verkrachten
Advertisement

Misschien kan je de protesten nog wel herinneren van Indiërs na de verschrikkelijke aanval op een meisje in een bus in Nieuw-Delhi in 2012. Vanaf het jaar daarna heeft de regering maatregelen genomen waardoor mensen die schuldig zijn voor verkrachting, twee keer zo lang straf krijgen, wordt voyeurisme als een misdaad beschouwd en gaat de drempel voor het berechten als volwassene beneden van 18 naar 16 jaar.
Ondanks de verzwaring van de straffen die de laatste jaren zijn geïntroduceerd, neemt het aantal zaken van verkrachting waar vrouwen en minderjarigen slachtoffer zijn, alsmaar toe. Nu keurt de overheid een wet goed die voorziet in de doodstraf voor diegenen die schuldig zijn bevonden van dit misdrijf waar kinderen onder de twaalf zijn geschaad.

via washingtonpost.com

Advertisement
Pixabay.com

Pixabay.com

Er zullen zes maanden nodig zijn voordat er echt een wet is, maar het wetsvoorstel dat naar voren is geschoven door premier Modi na nog een verschrikkelijke reeks van verkrachtingen en moorden (waarop protesten in heel het land volgden) is met ruime steun door de regering ontvangen. In afwachting van het moment dat ook het parlement zich zo uitspreekt, kunnen verdachten al wel volgens de nieuwe wet worden vervolgd.
Velen, waaronder jurist Abha Singh, denken dat een dergelijke maatregel eventuele belagers ervan kan weerhouden om zulk soort misdrijven te plegen, maar dan moet de Indiase bureaucratie en de rechtspraak wel sneller werken dan dat ze nu doen. Andere mensen merken op dat er net als de vorige keren, ook deze wet de zaken niet zal veranderen en dat het probleem moet worden benaderd vanuit een cultureel oogpunt en niet alleen juridisch.

Op dit moment eindigt slechts 28% van verkrachtingszaken met een veroordeling. Dat betekent dat op de honderd gevallen, ruim 72 van de gevallen er geen gerechtigheid is.

Advertisement