Duitsland zal met gratis OV gaan experimenteren om de verkeersdruk in steden behoorlijk te verlichten

Skip

24 Mei 2018

Duitsland zal met gratis OV gaan experimenteren om de verkeersdruk in steden behoorlijk te verlichten
Advertisement

De noodzaak om schone lucht in te ademen werkt als een impuls voor het in gebruik nemen van innovatieve oplossingen die radicaal onze manier van leven kunnen veranderen op een positieve manier. De beslissing die in Duitsland is genomen is daar een voorbeeld van, die ook door de verplichtingen die door de EU worden opgelegd als het gaat om milieu, heeft aangekondigd om te gaan experimenteren met een nieuwe maatregel om het verkeer op de weg te verminderen: het uitbreiden en gratis maken van openbaar vervoer.

Een voorstel dat, komende van een van de Europese landen die het efficiëntst is op dit gebied, niets anders dan een nieuwe standaard zal neerzetten wat betreft stadsvervoer, vooral voor die landen waar het OV nog een zere plek is.

Advertisement
MaxPixel

MaxPixel

Het voorstel is door drie Duitse ministers aangekondigd bij Karmenu Vella eurocommisaris voor Milieu. De maatregel zal worden getest voor het einde van 2018 in minstens vijf Duitse steden, waaronder Bonn, Essen en Mannheim. Daarnaast zal deze maatregel onderdeel zijn van een veel groter maatregelenpakket, zoals beperkingen op de uitstoot van voertuigen zoals bussen, taxi's, milieuzones of uitbreiding van carsharing-systemen.

De Europese sancties zijn dus een geschikt middel gebleken om aan te zetten tot het onderzoeken van nieuwe oplossingen. Maar de Duitse regeringen had op deze manier al acties ondernomen. Autobemerken zoals BMW en Volkswagen hebben niet alleen 250 miljoen euro bijgedragen aan een fonds voor openbaar vervoer, maar hebben ook de productie van elektrische auto's opgeschroefd.

Echter zijn er twijfels over het project of dit wel te doen is of niet, die twijfels hebben dan vooral te maken met onmisbare financiële steun die nodig is voor de realisatie ervan. Welke producent zou "het aantal elektrische bussen kunnen leveren die we nodig zouden hebben om aan de stijgende vraag te voldoen als het vervoer gratis was"? - vraagt Ashok Sridharan, burgemeester van Bonn zich af. En daarbij: er zou ook over het algemeen meer personeel, wagons en sporen nodig zijn.

Daar het een redelijk revolutionair initiatief is van historische waarde, lag het voor de hand dat er veel bezwaren en veel problemen zijn die moeten worden opgehelderd, maar we hebben er vertrouwen in het gegeven dat het experiment zal starten in de vooraf bepaalde periode.

Advertisement