Uit quarkfusie is acht keer meer energie te halen dan uit waterstof. Lees hier wat er is ontdekt

Skip

24 Mei 2018

Uit quarkfusie is acht keer meer energie te halen dan uit waterstof. Lees hier wat er is ontdekt
Advertisement

De wetenschappelijke gemeenschap is aan het zoeken naar een goed alternatief voor fossiele brandstoffen, om te anticiperen op de eindigheid daarvan en vanwege de effecten die het heeft op het milieu. Er wordt vooral gekeken naar het fusieproces van elementen, waarbij twee kernen gedwongen nader tot elkaar worden gebracht totdat er een enkele kern ontstaat. Twee wetenschappers hebben echter een ander proces waargenomen die voor 8 keer meer energie zou kunnen opwekken. De verwachtingen omtrent de ontdekking zijn hoog, maar de zorgen zijn ook groot.

Advertisement

Marek Karliner en Jonathan Rosner hebben ontdekt dat je uit quarkfusie veel meer energie kunt halen.

Marek Karliner en Jonathan Rosner hebben ontdekt dat je uit quarkfusie veel meer energie kunt halen.

Image Editor/Flickr

Quarks zijn deeltjes waar atomen uit bestaan, tot enkele jaren geleden werd er gedacht dat deze ondeelbaar waren, net als andere elementaire deeltjes (neutrino's, protonen en elektronen). Quarks komen niet afzonderlijk in de natuur voor, maar samen in groepen die doorgaans uit groepen van drie bestaan.

Wetenschappers van de universiteiten in Chicago en Tel Aviv hebben het quarkfusieproces bestudeerd, dat erg lijkt op het proces dat plaatsvindt bij waterstofatomen. Door de deeltjes te versnellen in een deeltjesversneller, te weten in het LHC van het CERN in Genève, konden experts vastellen dat er 8 keer meer energie kon worden gegenereerd dan bij traditionele fusie het geval is.

Onderzoekers steken het niet onder stoelen of banken dat ze sterke twijfels kregen over het publiceren van de vondst, want de zorg was namelijk wat je allemaal met deze enorme hoeveelheid energie zou kunnen doen. Uiteindelijk is het onderzoek gepubliceerd in het blad Nature en heeft het vandaag de aandacht van heel de wetenschappelijke gemeenschap.

Hoewel er op dit moment nog geen ander proces bekend is waarbij een soortgelijke hoeveelheid energie kan worden opgewekt, kent het samen laten komen van quarks zijn beperkingen, dat de onderzoekers ook ervan overtuigde om het onderzoek te publiceren. De eventuele fusie moet dus zeer kort plaatsvinden en maakt een kettingreactie vrijwel onmogelijk, zoals dat bij een fusie of kernfusie gebeurt.

Dus, de ontdekking kan nog lang niet op een praktische manier worden aangewend, maar moet wel verder worden onderzocht omdat het een geldig alternatief is voor fossiele brandstoffen.

Bronnen:

 

Advertisement