Er is een 106 jaar oud krantenartikel waarin er werd gewaarschuwd over klimaatverandering en de toekomst werd voorspeld

door Skip

03 September 2018

Er is een 106 jaar oud krantenartikel waarin er werd gewaarschuwd over klimaatverandering en de toekomst werd voorspeld
Advertisement

Hoewel veranderingen in het klimaat al een tijdje aan de gang is, werd er al 106 jaar geleden gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van activiteiten in het milieu door mensen, al veel eerder voordat de schade merkbaar was.

Voor mensen die er nog moeite mee hebben om te accepteren dat het milieu in crisis verkeert en hoe het vooral nodig is dat er tot drastische maar effectieve oplossingen wordt overgegaan, kan verhelderend zijn om deze wetenschappelijke artikelen te lezen uit de tijd net na 1900.

Advertisement
Google Books

Google Books

In maart 1912 wordt er in het blad Popular Mechanics een artikel gepubliceerd dat interessant is en even voorspellend is met de titel "Remarkable weather of 1911 ("Het opmerkelijke weer van 1911"). Hierin becommentarieerde Francis Molena, schrijver van het artikel, de vreemde schommelingen in het weer van het jaar eerder en wees hij het overmatige gebruik van kolen en uitstoot van koolstof aan als oorzaak.

In die tijd was het broeikaseffect zelfs al bekend dankzij het werk van de Zweedse wetenschapper Svante Arrhenius. Hij had in 1896 berekend hoeveel koolstof er nodig was voor een grote impact op het klimaat. Hij kwam tot de conclusie dat de C02-uitstoot door menselijke activiteit voor ernstige veranderingen in klimaat zouden zorgen, en dat binnen zeer korte tijd.

Advertisement
Google Books

Google Books

Hoewel Molena toegaf dat planten een positieve rol spelen in de heropname van koolstofdioxide, zag hij ook dat het kolenverbruik sneller toenam dan bomen het negatieve effect ervan konden tegengaan.

Hij kwam om die reden tot de bittere conclusie dat "In het licht van alles dat we weten, is het redelijk om te concluderen dat het menselijk brein niet alleen machines heeft bedacht waarmee hij sneller dan de wind kan reizen, kan afdalen in de diepte van oceanen, boven de wolken kan vliegen en het werk kan doen van honderd mensen, maar kunnen we ook concluderen dat deze dingen het gestel van de atmosfeer en de kosmische processen veranderen."

This is from a local newspaper letters column...104 YEARS AGO. It makes you wonder why it has taken us so long to move on this...

Pubblicato da Sustainable Business Network su Martedì 11 ottobre 2016

In Molena's artikel werd overigens ook nog duidelijk welke negatieve impact de extra koolstofdioxide had op de atmosfeer: "Hierdoor wordt de lucht een effectievere deken voor de aarde en kan de aarde warmer worden. De gevolgen zouden binnen enkele eeuwen enorm kunnen zijn."

Het feit dat het hier gaat om wetenschappelijke bekendmakingen die zijn geschoeid op grondige onderzoeken, zou meer dan een eeuw later, tot nadenken moeten stemmen over het waarom er nog geen universele doeltreffende oplossingen in gebruik zijn genomen. Nu pas wordt er begonnen met het nemen van maatregelen, nu het volgens vele wetenschappers te laat is om een negatieve verandering op aarde te voorkomen.

Bronnen:

Advertisement