4 adviezen uit de oude Chinese traditie om met negatieve mensen om te gaan

Janine image
door Janine

09 Maart 2019

4 adviezen uit de oude Chinese traditie om met negatieve mensen om te gaan
Advertisement

We komen vaak in contact met dat gebied van de werkelijkheid waarin de negatieve mensen die ons lastig vallen, vernederen of het ons gewoon ongemakkelijk maken. Om beter om te gaan met wie ons geen goed doet, kunnen we vertrouwen op de Tao. Dit zijn in China ontstane leringen, vooral dankzij de werken van Laozi en Zhuāngzǐ, tussen de vierde eeuw voor Chr. en de eerste eeuw na Chr. Volgens de oriëntalist Isabelle Robinet is de Tao geen geloof of doctrine, maar een praktijk omdat het gaat om het eigen maken van een levensstijl. Juist om deze reden kan de Tao ons helpen om beter met negatieve mensen om te gaan.

via psychologytoday.com

Advertisement

Hier zijn vier oplossingen aangeboden door Chinese wijsheid:

Hier zijn vier oplossingen aangeboden door Chinese wijsheid:

Suzuki Harunobu/Wikimedia

De vijand beheersen zonder te vechten is het maximale vermogen (Gichin Funakoshi): voor de Tao is het leven een rivier waarin we worden ondergedompeld. Een stroom waardoor we worden meegesleurd, als we ons verzetten tegen een weerstand. Negatieve mensen maken ook deel uit van de stroom, en daarom moeten we, in de omgang met degenen die ons onderdrukken, discussies en strijd opzij zetten omdat deze ons alleen maar zouden leiden tot angstgevoelens en depressie.
Leegte is het beste uitgangspunt (Bruce Lee): negatieve mensen kunnen de dag met een woord of gebaar verpesten. Onder invloed zijn van degenen die ons haten of ons storen, kan onze bagage aan negatieve emoties alleen maar doen toenemen. De Tao leert ons in plaats daarvan dat de geest leegmaken van negativiteit ons in staat stelt om meer sereen te zijn en een beter oordeel over de dingen te hebben.
In plaats van de duisternis te vervloeken, is het beter om een ​​kaars aan te steken (Laozi): niet iedereen is zoals wij, vaak kunnen mensen ons schaden. Om te reageren op de pijn die anderen veroorzaken, moeten we ze begrijpen. "Het moet niet makkelijk zijn" is de mantra dat het Taoïsme ons leert: het moet niet makkelijk zijn voor anderen altijd nerveus te zijn, proberen te domineren en zich te vervreemden van vriendschap en liefde.
Wat zacht en vormbaar is, is een leerling van het leven (Laozi): het is mogelijk dat, als we te maken hebben met negatieve mensen, ze ons naar een breekpunt brengen, een grens waarboven we niet kunnen gaan. Wanneer dit gebeurt, vertelt de Tao ons om aan bamboe te denken: deze plant kan ook worden gebogen door een klein briesje, maar zelfs de meest stormachtige wind kan hem niet breken.

Advertisement
JuanPiso/Wikimedia

JuanPiso/Wikimedia

Dit is wat de Tao ons onthult: we moeten ons laten meeslepen door de rivier des levens, maar altijd de kracht hebben om op te staan om onze houding te veranderen en vreedzaam te leven.

Advertisement