Deze nieuwe technologie die CO2 omzet in brandstof heeft lagere kosten dan eerder werd gedacht

Janine image
door Janine

01 Juni 2019

Deze nieuwe technologie die CO2 omzet in brandstof heeft lagere kosten dan eerder werd gedacht
Advertisement

Sinds de vorige eeuw hebben klimatologen het risico op vervuiling benadrukt. Volgens de laatste gegevens, als we willen proberen de stijging van de temperatuur op aarde tot + 2°C te stoppen ten opzichte van pre-industriële niveaus, zullen we het gebruik van fossiele brandstoffen tot 2050 tot nul moeten terugbrengen. Helaas laten de huidige prognoses zien dat het erg moeilijk zal zijn om deze doelstelling te bereiken. Er is echter een methode die het mogelijk maakt om, in plaats van het kooldioxide in de lucht te elimineren, de expansie ervan ten minste te blokkeren.

via Carbon Engineering

Advertisement
Carbon Engineering

Carbon Engineering

De strategie die de accumulatie van CO2 in de atmosfeer blokkeert, wordt Carbon Capture and Storage (CCS, oftewel "koolstofopvang en -opslag") genoemd en is een proces van geologische opslag van koolstofdioxide. Een van de meest veelbelovende technieken van CCS is de Direct Air Capture (DAC oftewel "directe opname van lucht"). Het systeem gebruikt grote zuigventilatoren om lucht op te zuigen; vervolgens wordt het CO2 opgevangen en omgezet in vloeistof. De vloeistof kan onder druk worden gezet en in de bodem worden geïnjecteerd, waar deze wordt opgeslagen.

In 2011 liet een onderzoek door de American Physical Society weten dat de kosten van deze technologie voor elke ton opgezogen CO2 ongeveer $600 (ongeveer €510) waren. Het was een exorbitante som die ervoor zorgde dat elk project de nieuwe methode niet kon ontwikkelen.

Advertisement
Carbon Engineering

Carbon Engineering

Onderzoekers van het Canadese Carbon Engeneering hebben echter een nieuw onderzoek uitgevoerd dat niet gebaseerd is op theoretische gegevens, maar op de proefinstallatie die het bedrijf in 2015 bouwde. Uit onderzoek is gebleken dat eerdere schattingen aanzienlijk hogere economische uitgaven voorspelden dan de werkelijke gegevens. Volgens het Canadese bedrijf is de fabriek zelfs in staat om een ​​ton CO2 te winnen met een kostprijs van tussen de 94 en 232 dollar (ongeveer 80/207 euro). Volgens geleerden kan de fabriek al in 2021 200 vaten brandstof per dag produceren tegen een prijs van $1 per liter (een prijs die niet erg laag maar ook niet onmogelijk is).

Deze nieuwe onderzoeken, in combinatie met de inspanningen van sommige administraties (zoals die in Californië die het gebruik van brandstoffen met een lage milieubelasting stimuleren met economische voordelen), stellen ons in staat een mogelijke oplossing te zien voor het probleem van het broeikaseffect en de toename van de temperatuur op aarde. De hoop is dat we in de nabije toekomst in staat zullen zijn om de toename ten minste zoveel mogelijk te beperken, zo niet om koolstofdioxide te elimineren.

Source: 

Advertisement