Zweden recycled zo goed dat er geen afval meer is: nu moet het uit het buitenland worden ingevoerd

Janine image
door Janine

25 Juni 2019

Zweden recycled zo goed dat er geen afval meer is: nu moet het uit het buitenland worden ingevoerd
Advertisement

Denk aan gescheiden afval en het afval dat je elke dag produceert. Tot een paar jaar geleden was het bewustzijn over het onderwerp minder dan nu, en aandacht schenken aan waar iemand een object weggooide en het perfect van de anderen scheidde waren praktijken waaraan niet veel aandacht werd besteed.

Na verloop van tijd en de steeds meer aanwezige en verontrustende milieurampen, is de behoefte om afval goed te scheiden - om goed te kunnen recyclen - gegroeid.

En er is een land in Europa waar deze processen zo verankerd zijn in de dagelijkse praktijk van mensen die met schamele hoeveelheden afval op stortplaatsen terechtkomen, dat ze uit het buitenland moeten worden geïmporteerd.

via Sweden.se

Advertisement
Facebook

Facebook

We hebben het over Zweden, een land dat altijd al is gewijd aan ecogevoeligheid en goede recyclingprestaties. Hier hebben de inwoners echt gemetaboliseerd hoe ze op de juiste manier kunnen scheiden wat ze in de vuilnisbak gooien, alsof het een natuurlijk proces is en het gevolg is van de consumptie van de goederen zelf.

Van de belastingen op fossiele brandstoffen die vóór veel andere landen zijn ingevoerd, heeft Zweden ongeveer de helft van zijn elektriciteit via hernieuwbare bronnen geproduceerd.

Dat is nogal wat, vooral als we bedenken dat een koud land ongetwijfeld voordelen heeft bij het gebruik van milieuvriendelijke bronnen, vooral als het om afval gaat.

Advertisement
Facebook

Facebook

Zweden haalt het grootste deel van zijn energie uit zogenaamde biomassa's. Het probleem komt voort uit het feit dat, volgens wat op de nationale site voor hergebruik  wordt verklaard - ongeveer 99% van het afval van de Scandinavische natie wordt gerecycled, de grondstoffen die afkomstig zijn van het afval worden gereduceerd om energie te produceren en de recycling- en verwarmingsinstallaties te bedienen.

De invoer en verbranding van afval wordt toevertrouwd aan particuliere bedrijven, die de energie vervolgens overplaatsen naar het nationale netwerk. Een systeem dat niet is vrijgesteld van kritiek, vooral gericht op het feit dat, door afval te verbranden om energie te produceren, volgens sommigen materiaal zou verliezen om te worden gerecycled, en men vervolgens zou worden gedwongen om het te kopen.

Hoe het ook zij, dit punt is bereikt, voor Zweden betekent dit alleen maar dat zijn al lang bestaande milieubeleid heeft gewerkt.

Facebook

Facebook

Volgens de overheid zou het importeren van afval uit het buitenland slechts een tijdelijke oplossing zijn. Ondertussen zijn er veel lokale Zweedse bedrijven die investeren in ultramoderne inzamelings-, verwijderings- en recyclingsystemen.

Ondergrondse leidingen met een pneumatisch vacuüm dat afval "opzuigt", ondergrondse vuilnisbakken om de wegen van groot afval en geuren te bevrijden, zijn tamelijk veel voorkomende systemen in het Scandinavische land, maar nog steeds moeilijk (of denkbaar) te bereiken op veel andere plaatsen in Europa en de wereld.

Hetzelfde geldt voor het systeem dat mensen stimuleert de plastic blikjes en flessen voor geld te recyclen, dat al ongeveer 30 jaar wordt gebruikt. Dit zijn werkelijk geavanceerde praktijken, waarvan we hopen dat ze vroeg of laat op grote schaal zullen worden toegepast, voor het welzijn van de planeet.

Advertisement