De wateren van de oceaan en gletsjers ontmoeten elkaar zonder zich ooit te vermengen: het suggestieve fenomeen in de Golf van Alaska

Janine image
door Janine

23 Mei 2020

De wateren van de oceaan en gletsjers ontmoeten elkaar zonder zich ooit te vermengen: het suggestieve fenomeen in de Golf van Alaska
Advertisement

In de Golf van Alaska is er een ongelooflijk fenomeen dat zich voordoet telkens wanneer het water dat uit de gletsjers komt, de oceaan ontmoet. Het resultaat is absoluut fascinerend in de ogen van de toeschouwer: het zien van de twee zeeën die elkaar ontmoeten, maar zich nooit vermengen. Aan de oppervlakte is het in feite mogelijk om de heldere verdeling van deze wateren te bewonderen die zich, vanwege de verschillende temperatuur en het zoutgehalte, nooit vermengen. Het wetenschappelijke fenomeen wordt "hydraulische barrière" genoemd, terwijl het exacte punt waar de twee wateren elkaar ontmoeten "het front" wordt genoemd.

via Youtube / wow videos

Advertisement
Youtube / wow videos

Youtube / wow videos

Zo'n fascinerend en ongewoon fenomeen doet zich ook op andere plaatsen voor - bijvoorbeeld in Denemarken of op de Bahama's. In de Golf van Alaska presenteert de "hydraulische barrière" zich niet alleen als een prachtig wetenschappelijk fenomeen, maar veroorzaakt het ook veel turbulenties, wat navigatie bijzonder moeilijk maakt. Bovendien, als het waar is dat op de oppervlakte de wateren elkaar ontmoeten maar niet vermengen, vindt zich dieper een geleidelijke vermenging van de wateren plaats; op deze manier is het milieu ook leefbaarder voor alle soorten die het mariene ecosysteem van dat gebied bevolken.

In deze video zie je kort het resultaat van de "hydraulische barrière".

Advertisement