Wat is de stroming Amoc en waarom maakt het experts zo bezorgd?

Janine image
door Janine

12 Maart 2021

Wat is de stroming Amoc en waarom maakt het experts zo bezorgd?
Advertisement

Dat het klimaat van onze planeet ingrijpende veranderingen ondergaat, is helaas bekend. Met een veel hogere frequentie dan in het verleden zijn we getuige van verschijnselen die als we ze extreem zouden definiëren, een understatement zou zijn. En dan hebben we het niet alleen over de verhoging van de temperaturen, smeltend ijs of thermische veranderingen en seizoenen met afwijkende kenmerken.

Wat de onderzoekers zorgen baart, volgens een recent artikel gepubliceerd in het tijdschrift Nature, is de trend van de stroming genaamd Amoc, oftewel een systeem van zeestromingen dat de warmte reguleert op het noordelijk halfrond en gedeeltelijk ook op het zuidelijke halfrond. Wat gebeurt er met deze belangrijke klimaatfactor? Simpel, en tegelijkertijd zorgwekkend: het verslechtert als nooit tevoren en creëert onevenwichtigheden die een reeds gecompromitteerde situatie kunnen verergeren.

via Nature Geoscience

R. Curry, Woods Hole Oceanographic Institution/Science/USGCRP / Wikimedia

R. Curry, Woods Hole Oceanographic Institution/Science/USGCRP / Wikimedia

De stroming Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation) is, volgens wat we in Nature lezen, een van de belangrijkste factoren die het klimaat en de warmte op aarde reguleren. Het is niet moeilijk te begrijpen dat, als het verandert en verzwakt, praktisch alles kan veranderen, en de planeet zou verschijnselen kunnen kennen die het tot nu toe nooit heeft meegemaakt.

De Amoc wordt gekenmerkt door twee waterstromingen, de ene oppervlakkig, warmer en naar het noorden gericht, en de andere kouder en naar het zuiden gericht. Dit systeem van stromingen, waartoe ook de beruchte Golfstroom behoort, is door zijn enorme stroming in staat om het klimaat van veel gebieden te conditioneren, inclusief temperatuur en wind. Dit is de reden waarom, als de trend volledig zou verzwakken of keren, er verschijnselen van klimatologisch onevenwicht zouden ontstaan ​​die nooit op bepaalde breedtegraden zijn opgetreden.

Advertisement
Pxhere - Not the actual photo

Pxhere - Not the actual photo

Dankzij Amoc, bijvoorbeeld, slaagt het westelijke deel van Europa erin om in de winter milder te zijn dan de overeenkomstige breedtegraden van Amerika. Nu houdt het alarm dat geslagen is door een team van Duitse, Ierse en Britse onderzoekers verband met zijn extreme zwakte.

Bij het analyseren van gegevens uit het verleden, bleek dat Amoc, na een periode van relatieve stabiliteit, vanaf de 19e eeuw aan kracht begon te verliezen. Dit verlies werd gevolgd door nog een verlies, veel sneller en duidelijker, die vanaf het midden van de twintigste eeuw duidelijk werd. Dus sinds de menselijke activiteiten steeds drukkender en schadelijker zijn geworden voor het milieu op aarde. Vanaf 2000 is, alsof dat nog niet genoeg is, de situatie van Amoc verder verslechterd.

Sharada Prasad CS/Wikimedia - Not the actual photo

Sharada Prasad CS/Wikimedia - Not the actual photo

Bij dit alles helpen verschijnselen die al bekend zijn zo​​als het smelten van het ijs zeker niet, omdat ze ervoor zorgen dat grote hoeveelheden zoet water in zee terechtkomen, wat de mechanismen van de stromingen die de temperatuur regelen, verstoort. Groenlandse en Canadese territoria gieten ongezouten water in de Atlantische Oceaan met snelle en ongekende snelheden, en de gegevens spreken van een situatie waarin geen terugkeer mogelijk is.

In de zomer zal het dus steeds warmer worden, terwijl in de winter het klimaat steeds strenger wordt. Afgezien van het alarmisme, is dit de situatie waarmee we allemaal te maken hebben.

Advertisement