Nikola Tesla's laatste laboratorium verwoest door brand: er wordt geld ingezameld voor de wederopbouw

Janine image
door Janine

07 December 2023

Nikola Tesla's laatste laboratorium verwoest door brand: er wordt geld ingezameld voor de wederopbouw
Advertisement

Onlangs werd het Tesla Science Center in Wardenclyffe ingehuldigd, een wetenschappelijk centrum gebouwd in het laatst overgebleven laboratorium van de uitvinder Nikola Tesla. Een paar maanden na de opening werd het Tesla Science Center echter verwoest door een brand, waardoor het onderhoud en de toekomst ernstig in gevaar komen. Laten we proberen te begrijpen wat er is gebeurd en hoe het centrum opnieuw probeert op te starten.

Verwoestende brand in het Tesla Science Center: een niet te overziene schade

Verwoestende brand in het Tesla Science Center: een niet te overziene schade

Tesla Science Center

Het Tesla Science Center, gelegen in de Verenigde Staten, was bedoeld om via een zorgvuldig proces van restauratie en herontwikkeling een wetenschapscentrum en museum te worden. En feitelijk had de inhuldiging op de plek van het laatst overgebleven laboratorium van Nikola Tesla al plaatsgevonden, vóór de brand die op 21 november 2023 uitbrak. Zodra het alarm zich verspreidde, snelden ruim 100 brandweerlieden naar de plek, maar een deel van het dak ging echter verloren.

De autoriteiten hebben de oorzaken van de brand nog niet opgehelderd en de schade die aan de wederopbouwwerkzaamheden zal worden toegevoegd, zijn al berekend. De muren uit het begin van de 20e eeuw werden niet aangetast door de brand, maar hetzelfde kan niet gezegd worden van het dak van het gebouw, dat verloren ging. Volgens Marc Alessi, directeur van het Tesla Science Center, moest een groot deel van het werk nog beginnen: er was veel schade, maar minder dan verwacht.

Advertisement

Herstel van het Tesla Science Center na de brand: hulp van crowdfunding

Herstel van het Tesla Science Center na de brand: hulp van crowdfunding

Tesla Science Center

De brand in het Tesla Science Center zorgde gelukkig voor een moedige en ondersteunende reactie van de hele gemeenschap. De beheerders van het centrum hebben namelijk een initiatief gelanceerd van crowdfunding waarmee mensen kunnen bijdragen aan de restauratie van het museum. Het heet "Mission Rebuild" en is een initiatief dat tot doel heeft de schade te herstellen die het Tesla Science Center heeft geleden, maar ook om een ​​plek te behouden die de vindingrijkheid van Nikola Tesla belichaamt. Alessi zelf bedankte allereerst het werk van de brandweerlieden, die effectief nog ergere schade aan het bouwwerk hebben voorkomen, maar hij richtte ook woorden tot de gemeenschap en enthousiastelingen:

De steun en het begrip van het publiek in deze moeilijke tijden zijn van onschatbare waarde. [...] Samen zullen we deze crisis overwinnen en er sterker uit komen, ter ere van de erfenis van Nikola Tesla en de geest van innovatie, vastberadenheid en veerkracht die dit centrum belichaamt.

Revolutionaire ingenieur, natuurkundige en uitvinder: wie was Nikola Tesla

De oproep van Marc Alessi omschrijft Nikola Tesla terecht als een briljante geest van zijn tijd en, gedeeltelijk, ook van de onze. Revolutionaire uitvinder, diende Tesla tussen de negentiende en de twintigste eeuw meer dan 300 patenten in: vele daarvan zouden de wetenschappelijke en technologische geschiedenis van de twintigste eeuw vormgeven. Nikola Tesla was ook een pionier op het gebied van wisselstroom, een aspect dat hem tot hevige botsingen en rivaliteit met Thomas Edison, het andere “zwaargewicht” van het elektriciteitsonderzoek, leidde.

Een voorbeeld van de vindingrijkheid van Nikola Tesla is de energiecentrale Niagara Parks, aangedreven door een systeem ontwikkeld in 1895. Vanuit het oogpunt van zijn onderzoeks- en uitvindingsactiviteiten vertegenwoordigt het laboratorium Wardenclyffe, dat nu het Tesla Science Center is geworden, het hoogtepunt van zijn visie. Ondanks de brand die het centrum trof, zijn er veel mensen die het genie van Tesla erkennen en iets willen doen om het centrum te herstellen. Fondsenwerving wordt zo een daad van collectieve participatie, een manier om de nagedachtenis van Nikola Tesla te eren en de toekomst van zijn nieuwste, revolutionaire laboratorium veilig te stellen.

Advertisement