Ervaren kinderen meer stress op de kinderopvang of thuis? Een onderzoek geeft antwoord

Janine image
door Janine

02 Januari 2024

Ervaren kinderen meer stress op de kinderopvang of thuis? Een onderzoek geeft antwoord
Advertisement

Stress is een gevoel dat we allemaal ervaren, vaak meerdere keren per dag. Het is een reactie van het lichaam op gebeurtenissen of moeilijkheden in het dagelijks leven. Welnu, voor volwassenen wordt stress in zekere zin “als vanzelfsprekend beschouwd”, maar voor de kleintjes? Met andere woorden: als kinderen stress kunnen ervaren, wat zijn dan de factoren die deze stress vergroten? Een team van Finse onderzoekers probeerde de vraag te beantwoorden: laten we eens kijken wat ze ontdekten.

Advertisement

Stressniveaus bij kinderen: onderzoek op kleuterscholen

Stressniveaus bij kinderen: onderzoek op kleuterscholen

Pexels

Dat een nieuwe situatie stress met zich mee kan brengen is zeker niets nieuws. De vergelijking met kinderdagverblijven ligt dan ook voor de hand, een nooit eerder geziene plek waar kleine kinderen veel tijd doorbrengen. Vaak zelfs leidend tot stress. Finse onderzoekers van de Universiteit van Turku wilden de cortisolniveaus van kinderen die naar de kinderopvang gaan, vergelijken met die van thuisblijvende kinderen.

Tijdens hun onderzoek betrokken ze meer dan 200 tweejarigen en namen ze speekselmonsters, met onverwachte resultaten. De thuisgebleven kinderen hadden een hoger cortisolgehalte, het stresshormoon, dan de kinderen die naar de kinderopvang gingen. Volgens het onderzoek werd hetzelfde verschil echter niet gevonden bij drieënhalfjarigen en vijfjarigen.

Advertisement

Hoe kun je begrijpen of kinderen stress ervaren?

Hoe kun je begrijpen of kinderen stress ervaren?

Pexels

Om te proberen te begrijpen of kinderen stress ervaren, en of er verschillen zijn tussen de kinderopvang en de thuisomgeving, hebben onderzoekers nauwgezet gehandeld. Zoals we al zeiden, namen ze eerst speekselmonsters van de 200 kinderen, meerdere keren per dag en gedurende twee dagen. Op deze manier was het mogelijk om rekening te houden met de variaties in cortisol gedurende de dag. Bovendien werden er vragenlijsten afgenomen bij ouders en personeel van het kinderdagverblijf, om de verzamelde gegevens te integreren met een breder begrip van de context.

Door objectieve gegevens en subjectieve gegevens te combineren, konden onderzoekers verschillende variabelen analyseren en de resultaten interpreteren. Het doel was om eventuele correlaties tussen routine, thuisomgeving en stressniveaus te identificeren. Tegelijkertijd maakte het monitoren van veranderingen in cortisol in de loop van een dag het mogelijk om te begrijpen hoe kinderen reageren op verschillende stressvolle situaties.

Waarom zijn kinderen thuis meer gestrest dan kinderen in de kinderopvang?

Waarom zijn kinderen thuis meer gestrest dan kinderen in de kinderopvang?

Pexels

Als uiteindelijk is vastgesteld dat kinderen stress ervaren, blijft de vraag precies deze. Waarom zijn kinderen thuis meer gestrest dan kinderen in de kinderopvang? Of beter gezegd: waarom zijn de cortisolniveaus hoger in de eerste en lager in de tweede? Het antwoord is niet eenvoudig te vinden, en bovendien impliceert een correlatie in de wetenschap niet automatisch een causaal verband.

Volgens onderzoeker Katja Tervahartiala, die aan het onderzoek deelnam, zouden dagelijkse routines een sleutelrol kunnen spelen. Kinderen die naar de crèche gaan, volgen een vaste routine voor slapen, wakker worden en eten, in tegenstelling tot kinderen die thuis blijven. Er moet echter ook rekening worden gehouden met andere variabelen, zoals het opleidingsniveau van de ouders, de aanwezigheid van depressieve symptomen en de kwaliteit van het Finse schoolsysteem. Kortom, de onderzoekers zijn er goed in geslaagd hun onderzoek te verbreden naar de context, maar er zullen waarschijnlijk meer gegevens nodig zijn om tot een definitief antwoord te komen. Van één ding kunnen we uiteraard zeker zijn: stressniveaus bij kinderen ontstaan ​​niet uit het niets, maar uit de voortdurende onderhandeling tussen context en persoonlijkheid. Het onderzoeken van beide is de eerste stap om stress te begrijpen en vervolgens op te lossen.

Advertisement