Tinnitus: een smartphone-app kan helpen om ermee om te gaan, zo blijkt uit een onderzoek

Janine image
door Janine

15 Januari 2024

Tinnitus: een smartphone-app kan helpen om ermee om te gaan, zo blijkt uit een onderzoek
Advertisement

Het probleem van tinnitus, een vervelend zoemend geluid dat veel mensen in hun oren horen, kan volgens onderzoek verlicht worden door een smartphone-app. Laten we er meer over te weten komen.

Advertisement

Tinnitus, het oorsuizen dat niet kan worden genezen, maar wel mee kan worden omgegaan

Tinnitus, het oorsuizen dat niet kan worden genezen, maar wel mee kan worden omgegaan

Pexels

Tinnitus is een aandoening die wereldwijd meer dan 740 miljoen mensen treft en wordt gekenmerkt door een soort suizen of zoemen in het oor. Het kan in slechts één oor of in beide oren voorkomen, en kan ook een variabele duur en intensiteit hebben. De uitlokkende factoren kunnen verband houden met gehoorproblemen, oorinfecties of blootstelling aan bijzonder harde geluiden, die tot het ontstaan ​​van de aandoening leiden. Dit probleem, dat bovendien invaliderend kan worden, kan niet worden genezen, maar alleen worden behandeld afhankelijk van het individuele geval. Veel mensen ervaren psychologische problemen die verband houden met tinnitus, maar nieuw onderzoek heeft een oplossing gevonden die effectief lijkt bij het beheersen van de aandoening: het is een applicatie die je op uw smartphone kunt downloaden en die ondersteuning biedt aan gebruikers.

De app in kwestie heet MindEar en lijkt in een tijdsbestek van een paar weken talloze voordelen te bieden via training en gerichte therapie. In een onderzoek werd het potentieel van MindEar onderzocht bij het aanbieden van cognitieve gedragstherapiesessies aan gebruikers, die nuttig zijn bij het leren omgaan met het ongemak dat verband houdt met de stoornis en de manier om erover te denken.

Advertisement

Een studie heeft de effecten van de MindEar-app bij het omgaan van tinnitus aangetoond

Een studie heeft de effecten van de MindEar-app bij het omgaan van tinnitus aangetoond

Freepik

De onderzoekers betrokken dertig volwassen deelnemers met tinnitus en verdeelden hen vervolgens in twee groepen. De eerste groep onderging therapie met de chatbot Tinnibot van MindEar, terwijl de tweede groep ook kon profiteren van vier sessies van dertig minuten telepsychologie, dat wil zeggen online consultancy, plus Tinnibot. Het experiment duurde acht weken, met een follow-up van twee maanden. In beide gevallen, zo ontdekten de auteurs van het onderzoek, was het emotionele leed als gevolg van tinnitus aanzienlijk verminderd. “De primaire uitkomstmaat, de Tinnitus Functional Index en de secundaire uitkomstmaten, de vragenlijst Hyperacusis, de gegeneraliseerde angststoornis en de vragenlijst over de gezondheid van de patiënt, werden vóór de behandeling, na de behandeling en tijdens de follow-up beoordeeld”, meldt het onderzoek.

Dr. Fabrice Bardy, mede-oprichter van MindEar en eerste auteur van het onderzoek, zei: “In ons onderzoek zag tweederde van onze chatbotgebruikers verbeteringen na 16 weken. Dit werd teruggebracht tot slechts 8 weken toen patiënten bovendien toegang hadden tot een online psycholoog.” Hoewel tinnitus in sommige gevallen vanzelf over gaat, kan het in alle andere gevallen de kwaliteit van leven in gevaar brengen, waardoor concentratieproblemen, stemmingswisselingen en zelfs depressie en angst kunnen ontstaan.

De app MindEar, verbetering bij 64% van de deelnemers aan het onderzoek over tinnitus

De app MindEar, verbetering bij 64% van de deelnemers aan het onderzoek over tinnitus

Freepik

Bardy legde uit: “Een van de meest voorkomende misvattingen over tinnitus is dat er niets aan gedaan kan worden; dat we er gewoon mee moeten leven. Dit is niet waar. Professionele hulp van mensen met expertise op het gebied van ondersteuning van tinnitus kan de geluidsgerelateerde angst en ongerustheid die patiënten ervaren, verminderen.” Hoewel er geen definitieve genezing bestaat, is het daarom essentieel om effectieve ondersteuning bij de mentale behandeling van de stoornis niet op te geven. Psycholoog Suzanne Purdy, co-auteur van het onderzoek, legde de voordelen van MindEar uit: “Het is bekend dat cognitieve gedragstherapie mensen met tinnitus helpt, maar hiervoor is een gespecialiseerde psycholoog nodig. Dat is duur en vaak lastig te verkrijgen.” De app vertegenwoordigt daarom een ​​goede oplossing om de kosten te drukken en met succes de psychologische symptomen die verband houden met tinnitus te verlichten. De onderzoekers hopen dat verdere updates de ervaring van Tinnibot persoonlijker en gerichter zullen maken op de individuele gebruiker, en zullen bepalen of er een verband bestaat tussen de kenmerken van patiënten en het succes van de verschillende manieren om de therapie toe te dienen.

"Hoewel traditionele Cognitieve Gedragstherapie arbeidsintensief en duur is, kunnen nieuwe online consultaties de toegankelijkheid verbeteren. Bovendien is er de belofte van een betrokken gespreksagent, of een 'chatbot', die cognitieve gedragstherapie levert op een vergelijkbare manier als een gesprek en gebruikers in staat stelt om complexe situaties aan te pakken onder begeleiding van een virtuele coach", legt de studie uit. "Na de behandeling werd een klinisch significante verbetering waargenomen bij 42% van de groep met alleen Tinnibot en 64% van de hybride interventiegroep. Bij de follow-up was deze waarde voor beide groepen 64%." Tenslotte, schrijven de auteurs: "Het aanbieden van cognitieve gedragstherapie via internet is effectief bij het verminderen van tinnitusklachten en niveaus van angst en depressie. De toevoeging van telepsychologie kan nuttig zijn, maar niet essentieel voor de effectiviteit van de behandeling."

Als je last hebt van tinnitus of iemand kent die aan deze aandoening lijdt, kan MindEar daarom een ​​waardevolle emotionele steun zijn.

Advertisement