Mensen realiseren zich waar Google voor staat en waarom de populairste zoekmachine zo heet

Janine image
door Janine

16 Juni 2024

The Pancake of Heaven/Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0

Advertisement

Het dagelijks gebruik van het internet heeft geleid tot veel veranderingen in onze sociale structuur en, tot op zekere hoogte, ook in onze taal. Een van de meest emblematische gevallen is dat van Google, een van de meest gebruikte woorden op en buiten het web, maar met een bijzonder obscure betekenis. Kortom: wat betekent Google en waarom kozen de oprichters juist dit woord voor hun zoekmachine?

Wat betekent Google?

In een wereld waar googelen synoniem is geworden met “iets zoeken op internet”, is het logisch dat je je afvraagt wat Google betekent. Het is een woord dat zo vreemd is maar zo veel gebruikt wordt dat de nieuwsgierigheid spontaan ontstaat. Als we ons beperken tot de zoekmachine, moeten we, om te begrijpen waar het woord Google vandaan komt, terug naar eind jaren negentig.

Advertisement

Larry Page en Sergey Brin werken aan het idee van een zoekmachine waarbij de volgorde van de resultaten wordt gebaseerd op de relaties tussen verschillende pagina's en sites, maar ze weten nog niet hoe ze het moeten noemen. Of beter gezegd, de zoekmachine heeft al een naam, Backrub, maar die bevalt niemand. Tijdens een brainstormsessie suggereert student Sean Anderson het woord googolplex, wat een buitengewoon hoog getal betekent maar dat Larry Page voor de nieuwe zoekmachine afkort tot googol. Alles lijkt klaar, maar per ongeluk zoekt Anderson naar google.com en niet googol.com als domeinnaam, wat leidt tot het huidige Google.

Wat is een googol?

Google zelf legt uit dat de term waaraan het zijn naam ontleent, googol, staat voor het getal 1 gevolgd door 100 nullen, dat wil zeggen 10 tot de macht 100. Dit is een getal dat we als buitengewoon hoog hebben gedefinieerd en een metafoor vormt voor de missie van de zoekmachine: alle informatie op internet organiseren en toegankelijk maken.

En in feite kan het alleen maar een symbolische verwijzing zijn, aangezien een googol zo'n groot getal is dat het pas na enkele vergelijkingen zichtbaar wordt. Als we bedenken dat een googol een 1 aangeeft, gevolgd door 100 nullen:

  • sinds het begin van het universum zijn er ongeveer 10 tot de macht 17 seconden verstreken, een oneindig klein aantal vergeleken met de googol;
  • het aantal elementaire deeltjes in het universum is ongeveer 10 tot de macht 87, wat betekent dat het nog niet eens een miljardste van een miljardste van een googol bereikt;
  • het mogelijke aantal schaakspellen is geschat op ongeveer 10 tot de macht 120, wat resulteert in een van de weinige waarden die in de buurt komt van het concept googol.

Wordt de googol daarom in de wiskunde gebruikt voor min of meer theoretische toepassingen, Google is synoniem geworden voor online onderzoek. Misschien zijn de resultaten niet zo talrijk als zijn wiskundige tegenhanger, maar ze vertegenwoordigen zeker een groot deel van het web.

Veel mensen denken dat Google een acroniem is

Misschien vanwege een van de stedelijke legendes die op internet circuleren, is Google tegenwoordig voor veel mensen een acroniem, dat staat voor Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Het acroniem, dat zich vertaalt als “Wereldwijde organisatie van georiënteerde groepstaal van de aarde”, heeft vrijwel geen betekenis. Het is een omgekeerd acroniem, een woord dat als een acroniem wordt geïnterpreteerd, maar dat in werkelijkheid om andere redenen is ontstaan, een beetje zoals wat er gebeurt als je ontdekt wat SOS werkelijk betekent.

Advertisement

In werkelijkheid is de naam Google geen toeval, maar een afspiegeling van de enorme hoeveelheid informatie die de zoekmachine met dezelfde naam biedt. Eind jaren negentig hadden Larry Page en Sergey Brin nooit kunnen voorspellen dat hun creatie zou uitgroeien tot een van de machtigste technologiebedrijven ter wereld. Wie weet is het geheim juist de naam, en dan hebben we het zeker niet over Backrub.

Advertisement