Een boer studeert 16 jaar lang rechten als autodidact... om het bedrijf aan te klagen dat zijn grond heeft vervuild

door Skip

12 Februari 2017

Een boer studeert 16 jaar lang rechten als autodidact... om het bedrijf aan te klagen dat zijn grond heeft vervuild
Advertisement

Het was 2001 toen Wang Enlin zich aan het voorbereiden was om oudejaarsavond te vieren met zijn gezin toen ineens het huis onder een vreemd soort water kwam te staan. De mensen in huis hadden al snel door dat het om een vloeistof ging die afkomstig was van het nabijgelegen bedrijf Qihua Group, dat gespecialseerd is in de raffinage van brandstoffen. Zestien jaar later weet dit verhaal vol doorzettingsvermogen en veerkracht weer de krant te halen.

Advertisement

Meneer Wang woont in de provincie Heilongjiang in het meest noordoostelijke puntje van China. Hij is boer van beroep.

Meneer Wang woont in de provincie Heilongjiang in het meest noordoostelijke puntje van China. Hij is boer van beroep.

jx.people.com.cn

Toen het ongeluk plaatsvond was hij bijzonder laaggeschoold en was slechts drie jaar schoolgegaan. Op de dag van de overstroming liep zelfs ook het land onder waar hij en andere boeren op aan het werk werk waren. Het ging om giftige afvalstoffen van het chemische bedrijf dicht bij zijn dorp. 

Advertisement

Op deze foto kan je de overblijfselen zien van bijna 29 hectare aan calciumcarbide dat door het bedrijf in Yushutun is gedumpt, het dorp waar Wang woont.

Op deze foto kan je de overblijfselen zien van bijna 29 hectare aan calciumcarbide dat door het bedrijf in Yushutun is gedumpt, het dorp waar Wang woont.

jx.people.com.cn

Bij het aangeven van de gebeurtenis bij de politie werd Wang meerdere keren gevraagd om bewijs te leveren van het feit dat zijn land in feite was vervuild door de Qihua Group.
"Ik wist dat ik het bij het rechte eiend had, maar ik wist niet welke wetten het bedrijf heeft overtreden en hoe ze dat hebben gedaan. Ik wist ook niet hoe ik dat moest aantonen," vertelt Wang aan een journalist tijdens een interview. Vanaf dat moment heeft hij 16 jaar als autodidact rechten gestudeerd. Buiten de inherente complexiteit die bij dit onderwerp hoort, had Wang ook het geld niet om boeken te kopen en heeft daarom boeken gebruikt die beschikbaar waren in de lokale bibliotheek door met pen en papier alle passages over te nemen die hem van pas zouden komen. De eigenaar van de bibliotheek gaf hij zakken mais om daar te mogen studeren.

Peoples Daily Online

Peoples Daily Online

Wang heeft in de jaren de kennis die hij heeft opgedaan ook gedeeld met zijn medestadsbewoners en is begonnen met het verzamelen van bewijs, iedereen doet moeite daarvoor, niet alleen hij. Het doorzettingsvermogen van Wang inspireerde een advocatenkantoor in 2007 om hem en andere boeren gratis bijstand te verlenen. Met behulp van dit advocatenteam dat is gespecialiseerd in milieuvervuiling is het gelukt om een petitie op te stellen en voor te leggen aan de rechtbank. Jammer genoeg heeft het 8 jaar geduurd voordat de zaak eindelijk onder de loep werd genomen door de rechters (dat was 2015), maar al die tijd ging Wang gewoon door met leren en bewijs verzamelen. Nu heeft de districtstrechtbank van Angangxi de boer/advocaat in het gelijk gesteld en heeft een schadevergoeding opgelegd van 820,000 yuan (ongeveer 111,000 euro) die voor de gezinnen in Yushutun zijn bestemd. Dit was alleen maar een lagere rechtbank en de Qihua Group heeft meteen al aangegeven in beroep te gaan, maar voorlopig is dit toch een overwinning voor een groep mensen die ondanks dat ze uit een lagere sociale klasse komen, hebben doorgezet en een bedrijf hebben aangeklaagd (dat een vermogen heeft van meer dan 270 miljoen euro) en dat al deze jaren waarschijnlijk gewoon door is gegaan met tonnen en tonnen van giftig chemisch afval te dumpen in het milieu.

Advertisement