De voorouder van de moderne mens komt misschien niet uit Afrika: nieuwe fossielen gevonden in Europa

door Skip

19 Juni 2017

De voorouder van de moderne mens komt misschien niet uit Afrika: nieuwe fossielen gevonden in Europa
Advertisement

Wat het reconstrueren van de geschiedenis zo typeert is dat ze telkens weer opnieuw herschreven wordt, denk alleen al aan Linnaeus, (de wetenschapper die alle diersoorten onderverdeelde in klassen) was in hart en nieren een aanhanger van de scheppingstheorie en geloofde niets van de evolutietheorieën die eind 19e eeuw de ronde deden. Maar wat we leren van geschiedenis is dat het niet het laatste woord heeft, er is altijd nog iets anders wat ervoor komt of erna. Wat deze keer op zijn kop kan worden gezet is de theorie rondom de oorsprong van de mens vanwege het recentie onderzoek naar enkele fossielen die zijn gevonden in Griekenland van wezens die er ongeveer 200,000 jaar eerder waren dan Afrikaanse hominiden.

Coverfoto is puur ter illustratie.

Advertisement
Donmatas | Wikimedia

Donmatas | Wikimedia

Wetenschappers hebben naar verluid dus een van de ontbrekende schakels gevonden in de evolutieketen die aangeeft dat de eerste hominiden in Europa te vinden zou zijn en niet in Afrika. De fossielen die zijn gevonden in Griekenland en Bulgarije zijn gedateerd op op zeven miljoen jaar geleden en tweehonderdduizend jaar geleden, en het betreft een kaak en een bovenste snijtand die hoorden bij een wezen Graecopithecus Freybergi genaamd dat op een aap lijkt, maar met mensachtig gebit. Deze ontdekking kan er dus tot leiden dat de geschiedenis rondom de oorsprong van de mens compleet moet worden herzien. De heersende theorie wil dat de verschijning van de eerste hominiden ongeveer zeven miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden, waar deze juist ruim tweehonderdduizend jaar eerder in Europa zouden zijn verschenen volgens de nieuwste ontdekkingen.

Advertisement
pexels.com

pexels.com

Professor Nikolai Spassov, een van de opstellers van het onderzoek: "De Graecopithecus zag er er heel erg hetzelfde uit als een aap, maar met veel kleinere en menselijkere tanden". Deze voorouder zou vervolgens naar Afrika zijn gemigreerd vanwege de bijzondere klimaatomstandigheden. Volgens een theorie was de Middellandse Zee compleet drooggevallen in deze periode waardoor het als een soort brug werd tussen de twee continenten.

Er zijn echter ook mensen die denken dat deze gegevens niet voldoende zijn om de menselijke evolutietheorie opnieuw te formuleren. Antropoloog Peter Andrews, werkzaam bij het Geschiedenismuseum in Londen zegt: "Het is mogelijk dat mensen van origine afstammen uit Europa, maar er zijn veel fossielen die wijzen op Afrikaanse oorsprong, inclusief delen van skeletten en schedels." Het komt erop neer dat Andrews wel twee keer zou nadenken alvorens een theorie te gaan baseren op een enkele vondst.

En toch willen deze fossielen ons wat vertellen, wie weet of er in de toekomst niet nieuwe ontdekkingen zullen worden gedaan die deze theorie zodanig zal staven dat hij door iedereen wordt geaccepteerd.

Advertisement