9 trucs van geheim agenten die je gaan helpen begrijpen welk vlees je in de kuip hebt - Curioctopus.nl
x
Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met de manier waarop wij cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren. Meer weten Ok
x
9 trucs van geheim agenten die je gaan…
11 bijzonderheden die maken dat je anders naar de wereld kijkt 12 intuïtieve strategieën die ons kunnen helpen de mensen om ons heen beter te begrijpen

9 trucs van geheim agenten die je gaan helpen begrijpen welk vlees je in de kuip hebt

Door Skip Tromp de Haas
1.688
Advertisement

Ieder mens bezit het onbewuste vermogen om een reeks lichaamssignalen op te vangen en te ontcijferen die zowel cultureel en biologisch gezien zijn gecodeerd. Een micro-expressie in het gezicht kan op woordelijk niveau worden geïnterpreteerd maar kan evengoed precieze reacties in het lichaam oproepen die horen bij verschillende emoties. Hoewel een dergelijke vaardigheid op onbewust niveau in meer of mindere mate ontwikkeld is, kan deze bewust worden getraind. Hier volgen dus 9 onderzoekstrucs die FBI-agent LaRay Quy heeft onthuld die ons beter kunnen helpen begrijpen met wie we te maken hebben.

Foto: mohamed_hassen

1. Basiskaraktereigenschappen onderscheiden

Ieder mens heeft een unieke basis waar we in zijn basis een klein aantal fundamentele eigenschappen zullen aantreffen die als het ware een gedragskader aftekenen van dat specifieke individu. We zouden dus, in die trant, enkele nuttige vragen kunnen stellen om deze kenmerken in beeld te krijgen:

  1. Is deze persoon introvert of extrovert?
  2. Hoe worden risicovolle situaties benaderd?
  3. Wat voedt het ego van deze persoon?
  4. Hoe gedraagt deze persoon zich onder aanzienlijke stress?
  5. Welke indruk geeft diegene in een ontspannen sfeer?

2. Kijken hoe iemand loopt

De manier waarop iemand loopt onthult veel over de persoonlijkheid van diegene. Iemand die bijvoorbeeld beweegt op een weinig vloeiende manier of heel vaak naar de grond kijkt tijdens het lopen, herbergt mogelijk een onzekere persoonlijkheid en heeft weinig zelfvertrouwen.

Advertisement

3. Letten op onbewuste bewegingen

Iedereen heeft gedrag dat niet opvalt. Dit zijn basisgedragskenmerken of trekjes die mensen onbewust en zeer vaak laten zien. Dat kunnen de klassieke armen over elkaar zijn, aan het hoofd krabben, heen en weer schommelen van de ene voet naar de andere of leunen tegen de deur tijdens een gesprek. In ieder geval kunnen we door het waarnemen van deze basisgedragingen begrijpen welke veranderingen er plaatsvinden in gemoedstoestanden (boosheid, angst, ongemak, etc.) door gewoon te letten op de verschillen tussen het eigenlijke gedrag en het basisgedrag. 

4. Gedrag vergelijken

Er zijn dan ook een hele reeks aan indicatoren die ons kunnen helpen te snappen wat iemand voelt op een bepaald moment. Verwijde pupillen kunnen wijzen op interesse of opwinding, terwijl een zijdelingse blik en een geveinsde glimlach indicaties kunnen zijn van bedrog. Het basisgedrag van de betreffende persoon vergelijken met deze indicatoren en die inschatten aan de hand van de context brengt ons in de gelegenheid om deze correct te interpreteren en een verkeerde inschatting te voorkomen.

5. Letten op gebaren

De verschillende betekenissen kennen die horen bij elk soort gebaar kan nuttig zijn om te weten wat de diepste bedoelingen of gevoelens van degene zijn die je voor je hebt. Er moet echter op worden gelet dat meer de reeks belangrijkste gebaren wordt waargenomen dan afzonderlijke gebaren. Onrustig het gezicht aanraken kan stress of angst aangeven, mar kan ook komen door jeuk; aanraken van het gezicht, gewicht verplaatsen van de ene naar de andere voet en aan het hoofd krabben zijn bij elkaar genomen duidelijke teken van onrust of iets anders wat niet klopt op emotioneel vlak.

Advertisement

6. Vertrouwen op je eigen gevoel

Hoewel je gauw kunt denken dat je met bewust nadenken meer kunt ontdekken dan met intuïtie als het aankomt op het interpreteren van andermans gedrag, moet er meer ruimte worden gegeven aan de eigen gevoelens omdat deze ons kunnen voorzien van belangrijke aanwijzingen over degene die we voor ons hebben. Spiegelneuronen helpen ons vaak het equivalente van de expressie of het gebaar te voelen dat we waarnemen bij onze gesprekspartner. Wanneer deze oprecht lacht dan zien we bijna zeker een positieve emotie, waar er echter boosheid wordt uitgedrukt zullen we gelijk het negatieve in de situatie opvangen. We zouden dus meer moeten vertrouwen op het gevoel, en alleen dan, op basis van de gegevens die we daarvan krijgen en de gebaren die we zien bij anderen, moeten we verdergaan met het analyseren van het gedrag van de gesprekspartner.

7. De stem bepalen die het meeste overwicht heeft

foto: Max Pixel

Iemand met een krachtige stem (dat is iets anders dan een 'luide') kan overwicht hebben op anderen door de diepte, de zekerheid en duidelijkheid in toon en het gewicht van zijn woorden. Deze eigenschap weten te onderscheiden in een groep kan van fundamenteel belang zijn omdat het helpt bij het kunnen afleiden van de dynamieken in deze groep en weten wie de rol van leider heeft. Let goed op de stem dus, want soms kan zelfs de uitgesproken leider van een groep terugvallen op een sterker en zekerder iemand dan hij en erkent hij diegene stilzwijgend als meerdere!

Advertisement

8. Letten op het gebruik van actiewoorden

Actiewoorden (vooral werkwoorden, maar ook zelfstandige naamwoorden zoals race, winst en verovering, etc.) kunnen uiterst nuttige criteria zijn om te begrijpen hoe iemand denkt en wat de doelen zijn die hij wil bereiken via zijn interactie. Als een ondernemer bijvoorbeeld tegen je zou zeggen "ik heb besloten samen te werken met bedrijf X" dan is het actiewoord 'besloten' en laat dit een voorzichtige, overdenkende en berekenende houding doorsijpelen van de ondernemer.

9. Discrepanties kunnen onderscheiden

foto: Max Pixel

Zoals al eerder is waargenomen is het zeer belangrijk gebaren en ander waargenomen gedrag te vergelijken met datgene wat deel uitmaakt van het basisreactieprofiel van de persoon in kwestie. Net zo handig is echter letten op het verschil det er zit tussen verbaal en nonverbaal, oftewel het gezegde en wat er middels lichaamstaal wordt gecommuniceerd: als deze twee dingen niet samenvallen probeer dan altijd te vertrouwen op lichaamstaal, omdat dit het moeilijkste te bedwingen is.

Advertisement

Laat een opmerking achter!

Advertisement
Advertisement

Vind je dit verhaal leuk?

Klik op "vind ik leuk" om niets te missen.

×

Ik ben al fan, bedankt