De beste adviezen die psychologen door de tijd heen hebben gegeven

door Skip

26 Maart 2018

De beste adviezen die psychologen door de tijd heen hebben gegeven
Advertisement

We weten allemaal hoe belangrijk personages zijn geweest als Freud en Jung bij de schepping van wat je nu 'moderne psychologie mag noemen'. Ook nu nog hebben we er echter nog moeite mee om los te komen van een totaal verkeerd oordeel, in andere woorden dat een psycholoog een figuur is die mensen die ziek zijn, met geestelijke problemen, behandelt.

Psychologen helpen je te kijken naar je problemen vanuit een ander gezichtspunt, soms brengen ze problemen aan het licht die niet als zodanig worden herkend en helpen je ze begrijpen wat er gebeurt en hoe je het beste kunt omgaan met sommige situaties.

Als je jezelf aan het afvragen bent hoe de woorden van iemand die je niet kent je een handje kunnen helpen, lees dan deze adviezen die psychologen aanbieden aan hun eigen patiënten, maar die echt van nut zijn voor iedereen.

Advertisement
De beste adviezen die psychologen door de tijd heen hebben gegeven - 1

1. Vergelijk je verdrietige momenten niet met de gelukkige momenten van andere mensen.
In deze tijd van sociale media zijn we allemaal geneigd om momenten uit ons privéleven te delen met een onbekende hoeveelheid mensen. Meestentijds is wat je kunt opmaken uit de berichten en foto's een heel ander leven dan dat er echt geleefd wordt. Zit niet in zak en as omdat je een verdrietig moment doormaakt wanneer andere mensen grote vreugde lijken te ervaren. We hebben allemaal moeilijkheden waar we mee om moeten gaan, die op geen enkele manier naar voren komen in wat er op sociale media wordt gezet.

2. Haal het woord (ik zou) moeten uit je woordenboek.
Houd ermee op om jezelf altijd dingen op te leggen. Stop en denk even na wanneer je van jezelf teveel vraagt. Jezelf voorhouden doelen willen halen die duidelijk onhaalbaar zijn, raak je alleen maar meer ontmoedigd door. Stel jezelf doelen die te bereiken zijn, doe je best en als het niet lukt, trek het je niet aan, we zijn mensen geen robots.

3. Maak je geen zorgen om wat je niet kunt beheersen.
Deze regel geldt vooral wat mensen aangaat. Leven in een voortdurende staat van ongerust zijn belemmert je 100% te leven. Wat is er erger dan je zorgen om wat je onmogelijk kunt controleren? 

Advertisement
muffinn/Flickr

muffinn/Flickr

4. Stop met na te denken over alle nare dingen die kunnen gebeuren.
Psychologen zeggen dat door angst 'risico's te groot worden ingeschat en je vermogen om te handelen wordt onderschat'. Met andere woorden, door angst verdraait je zicht op de realiteit waardoor deze veel erger en moeilijker is, en zorgt voor gevoelens van onvermogen.
Uit deze angststemming komen betekent dat je weer inziet dat je over alle middelen beschikt om de situatie op te lossen, hoe moeilijk deze ook is.

5. Mensen kunnen niet oneindig gebruik van je blijven maken.
Je mag jezelf niet zo positioneren dat mensen je gaan gebruiken, je kan namelijk niet de afvalbak zijn waar iedereen alles ingooit wat ze niet leuk vinden. Het is aan jou om te beslissen wanneer en hoe je iemand wilt helpen zonder jezelf en je waardigheid te vergeten, welke altijd voorrang hebben. Je hebt het recht en het volste vermogen om zo vaak nee te zeggen als je wilt.

6. Mensen kan je niet veranderen, maar wel de manier hoe je met hen omgaat.
Je kunt niet verwachten dat je controle hebt over de levens van andere en dat je hen kunt veranderen. Jij bent alleen verantwoordelijk voor je eigen leven. Als je problemen hebt met mensen, kijk dan hoe je jezelf tot hen verhoudt in plaats van diegene te veranderen. 

cea +/Flickr

cea +/Flickr

7. Je bent je gedachten, emoties en gedrag.
In je binnenste lopen deze drie dingen steeds in elkaar over. Je gedachten beïnvloeden bijvoorbeeld je emoties en je emoties bepalen je gedrag en andersom. Als je negatieve emoties hebt, dan kan je daar invloed op uitoefenen door anders te denken. Als je erin slaagt anders te kijken naar de wereld dan zal je uiteindelijk veranderen hoe je doet.

8. Sta jezelf toe om te falen.
Perfectie bestaat niet. Als je faalt ben je nog geen mislukkeling, of een slecht persoon. Sterker nog, je leert er je grenzen door en hoe je in de toekomst kunt handelen binnen deze grenzen om nog een keer falen te voorkomen. Niet je eigen grenzen accepteren maakt je tot een persoon die voor altijd gefrustreerd is.

9. Waar je bent bepaalt niet wie je bent.
Dit idee zal zeker veel mensen helpen. De plaats of omstandigheid waarin je je bevindt typeert je op geen enkele manier. Als je bijvoorbeeld geen baan hebt, ben je nog geen nutteloos iemand, verdrietig zijn maakt je nog niet tot een zwak mens. Vaak worden onze vervelende gevoelens veroorzaakt doordat we geloven dat de situatie waarin we ons bevinden onze persoonlijkheid vormt, maar dat is niet zo.

Vond je deze adviezen bruikbaar? Denk je dat het verstandig zou zijn om met iemand te gaan praten? Laat het ons weten!

Advertisement