Een bedrijf heeft misschien een manier gevonden om brandstof te produceren zonder Co2 uit te stoten, beginnend met afvalwater

door Skip

03 November 2018

Een bedrijf heeft misschien een manier gevonden om brandstof te produceren zonder Co2 uit te stoten, beginnend met afvalwater
Advertisement

Ingelia is een Spaans bedrijf dat zich bezighoudt met het uitvoeren van eco-duurzame projecten, met behulp van lokale grondstoffen. Sinds tien jaar ontwikkelt het een nieuw proces van hydrothermische carbonisatie van biomassa, in staat om het zogenaamde “biochar" produceren uit afvalwater, dat wil zeggen vervuild water dat wordt gebruikt in industrieën of thuis. Dit nieuwe product gedraagt zich en verbrandt als steenkool, met het enige fundamentele verschil dat het tijdens het productieproces geen CO2 in de atmosfeer uitstoot.

Deze uitvinding van Ingelia zou een alternatieve energiebron kunnen worden voor vervuilende brandstoffen.

via businessinsider.com

Advertisement
Oregon Department of Forestry/flickr

Oregon Department of Forestry/flickr

Het klimaat op aarde loopt groot gevaar, dat weten we en is er beleid nodig waarmee de doorslaggevende oplossing kan worden gevonden voor een probleem dat al jaren aan de gang is. De Europese Comissie heeft beloofd dat de uitstoot van broeikasgassen voor 2050 met 80% moeten worden verminderd. Volgens de VN zullen er echter dingen anders moeten gaan in heel de wereld en zal er ook verandering moeten komen in de maatschappij. 

Het Spaanse bedrijf zou mogelijk een oplossing kunnen hebben gevonden voor het klimaatprobleem; als deze oplossing op mondiaal niveau zou worden uitgevoerd dan zou er een enorme verandering komen in de winning van fossiele brandstoffen. Biochar belooft veel goeds omdat het veel schoner is dan andere gebruikte grondstoffen. Het stoot geen C02 uit in de atmosfeer en wordt er vervuild materiaal hergebruikt dat anders in het milieu zou verdwijnen. Bovendien kan het poeder worden gebruikt als meststof voor in de grond en kan het ook worden gebruikt om biopolymeren en plastic van te maken. 

Advertisement
Engineering for Change/flickr

Engineering for Change/flickr

"Biochar" ontstaat wanneer afvalstoffen een thermochemisch conversieproces ondergaan. Dat betekent dat deze stoffen zo hard worden als steenkool door hitte en druk, en dat de schadelijke chemische stoffen zoals zwavel, stikstof en chloor achterblijven in de vervuilde vloeistof die overblijft. Zo houdt je biobrandstof over die in alle opzichten eruitziet als kool, in de vorm van een cilinder.

Het product van Ingelia wordt al gebruikt in drie landen: Spanje, Verenigd Koninkrijk en Italië. In dit laatstgenoemde land wordt er in de centrale in Toscane gemiddeld 800.000 ton afvalwater per jaar verwerkt. Dat zijn verrassende hoeveelheden in weinig tijd als je kijkt naar hoeveel meer verwerkingstijd een biogascentrale nodig heeft (30 dagen).

Marisa Hernández, mede-oprichtster van het Spaanse bedrijf heeft een prijs gekregen in de categorie Vrouwen van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie. Zij zegt dat het mogelijk is dat hun biochar voor 2021 220.000 ton steenkool kan vervangen; dan zou de atmosfeer een uitstoot van een half miljoen ton C02 bespaard blijven.  Bovendien laat ze weten dat Ingelia van plan is om 3% van de Europese markt voor afvalverwerking over te nemen.

Biochar lijkt dus veel goeds te beloven en zal het niet alleen van invloed zijn op de luchtvervuiling, maar draagt de stof ook bij aan de vermindering ervan, doordat het juist gemaakt is van stoffen die deze vervuiling aanjaagt. De hoop is dat het bedrijf zich aan zijn beloften kan houden en dat er in het wereldbeleid met klimaatverandering betreft, zorgvuldiger en bewuster wordt omgegaan. 

Ingelia.com

Ingelia.com

Advertisement